5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Endüstri İşletmelerinin Meslek Lisesi Mezunları ile İlgili Görüşleri ve Beklentileri (Trabzon İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma)

D.kemal Bayraktar

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim, istenilen davranışı geliştirme sürecidir. Mesleki Temel Eğitimde daha bilinçli bireylerin yetiştirilmesinin sağlanması, ülke kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu sebeple eğitim ve ülke kalkınması arasında doğru bir ilişki vardır. Refaha kavuşmak isteyen ülkelerde bu noktada, eğitimdeki bütün yenilikleri takip etmekte ve sürekli yenilenme çalışmaları yapmaktadır. Günümüzde rekabet gücü yüksek işletmeler, ülke kalkınması için sosyo - ekonomik gelişmelerin en önemli gücü ve verimlilk artışının en önemli etmenidir. Ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla, bir ülkenin ulusal gelirindeki kalıcı artışa olanak sağlamak için temel koşul, üretimde kullanılan üretim faktörlerinin toplam miktarının arttırılmasına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada, Endüstri İşletmelerinin Meslek Lisesi mezunu çalışanlar ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, meslek lisesi mezunlarından beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek ve böylece Meslek Lisesi mezunlarının eğitim kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu maksatla, Trabzon il merkezinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli atölye tipi üretim yapan başta mobilya işletmeleri araştırma kapsamına alınmış olup, bu işletmelerin yetkililerine araştırma anketi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiş olup, sonuçta işletmelerin büyük bir bölümünde meslek alanı ile ilgili  mezun istihdam edilmediği ve kalifiye işgücü düşük çalışanlara yönelindiği, okul-sanayi işbirliğinin yeterince geliştirilmediği tespit edilmiştir. 

 

 

 

Keywords

Eğitim düzeyi, Endüstri işletmeleri, Rekabet gücü, Üretim faktörleri,Verimlilik