5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Teknik Derslere Bakışı: Gazi Üniversitesi Örneği

Murat Önder

[email protected], Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Türkiye’de son yıllarda birçok üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü açılmış ve eğitim öğretim süreci devam etmektedir. Buna bağlı olarak üniversitelerden mezun tasarımcı sayısında günden güne artış olmaktadır. Üniversiteler kendi bölümlerinden mezun olan tasarımcıların piyasada tercih edilebilirliğinin yüksek olması beklenmekte ve bu beklentiye göre akademik personellerinde ve ders programlarında sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde verilen teknik derslerin bazıları Statik ve Mukavemet, Ürün Tasarımı için Fizik, Matematik, Geometri, Malzeme, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mekanizma ve Detay ve teknik uygulamaların olduğu seçmeli dersler olarak sayılabilir. Fakat buradaki temel problemlerden biri temel teknik derslerin ortak havuz mantığı ile yapılıyor olması veya dersi veren öğretim üyesinin tasarım aşamaları hakkında bilgi sahibi olmamasından dolayı bu derslerin ürün tasarımı özelinde yararlı olmamasıdır. Bu çalışma ile Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde eğitim öğretim gören öğrencilerin, bölümde yukarıda sayılan teknik derslere olan bakış açısının nasıl olduğuna dair görüşleri, çoktan seçmeli ve açık uçlu anket yöntemi ile sorgulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin verdikleri cevaplar kendi içerisinde çapraz şekilde sorgulanarak bu anketler değerlendirilmiş, öğrencilerin dersler ve derslerin sunuluş tarzı hakkındaki düşünceleri yorumlanarak, bölüm genelinde verilen teknik derslerin veriliş yöntemlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler ise verilmekte olan teknik derslerin gereksiz formüllerden arındırılması, teknik derslerin uygulamalı aktivitelerle desteklenmesi, hesaplamaların tasarlanan ürün üzerinden yapılması, öğretim üyelerinin tasarım süreçleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmaları gelmektedir.

Keywords

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstri Ürün Tasarımı Eğitimi, Teknik Dersler