5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fatih Projesi'nde Kullanılan Tablet Bilgisayarların Kabulünün Farklı Gruplar Açısından Değerlendirilmesi

Onur İşbulan

[email protected], Sakarya Üniversitesi

Barış Çukurbaşı

[email protected], Bartın Üniversitesi

Mübin Kıyıcı

[email protected], Sakarya Üniversitesi

FATİH Projesi kapsamında birçok donanım öğrenme öğretme süreçlerine dahil edilmiş, süreç içerisinde kullanımı teşvik edilmiştir. Bu donanımlardan bir tanesi de tablet bilgisayarladır. Okullarda dağıtımı devam eden tablet bilgisayarlar ile öğrenci-içerik ve öğrenci-ortam etkileşiminin üst düzeye çıkarılması hedeflenmekte ve öğrencilerin bu donanım sayesinde öğrenme süreçlerini daha etkili ve verimli yürütebilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu süreç zarfında ortaya gerek donanımsal, gerek içerik ve gerekse yönetsel açıdan bazı sorunlar çıkmış ve öğrencilerin tablet bilgisayarları kullanma durumlarında olumsuzluklar yaşanmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin Fatih Projesi kapsamında dağıtımı yapılan tablet bilgisayarlar hakkındaki düşüncelerinin farklı öğrenim durumu ve yaş gruplarına göre incelenmesidir. Araştırma bağlamında tablet bilgisayar dağıtımı yapılmış/yapılmamış orta öğretim öğrencileri ile Eğitim Fakültesi'nde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının görüşleri karşılaştırışmıştır. Araştırma kapsamıında daha önce araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Fatih Projesi'nde Kullanılan Tablet Bilgisayarların Eğitsel Açıdan Kabulü Ölçeği ile veri toplanmış; 2023 lise öğrencisi ve 711 üniversite öğrencisi veri toplama sürecine dahil edilmiştir.

Elde edilen bulgulara göre orta öğretim öğrencilerinin öğretmen adaylarına göre Fatih Projesi'nde kullanılan tablet bilgisayarların eğitsel olarak kullanımını anlamlı olarak kabul etmedikleri, tablet bilgisayarların bir ders aracı olarak görülmemesi gerektiğini savundukları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle araştırmanın sonucunda bu sonuca yönelik öneriler getirilmişir. 

Keywords

Fatih Projesi, Tablet Bilgisayar, Teknoloji Kabulü