5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fetemm Eğitimi Nedir? Nasıl Yapılmalı? Fetemm Eğitimine Yönelik Bir İnceleme

Can Fatih Efecan

[email protected], Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Serkan Şendağ

[email protected], Mersin Üniversitesi

Günümüzün ilgi gören başlıklarından birisi olan FeTeMM’in (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) nasıl tanımlandığı FeTeMM eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda farklı yaklaşımların benimsendiği görülmektedir. Bu çalışmada Web’de örneklerine rastlanılan ve yaygınlaşan FeTeMM uygulama ve araştırmalarının içerikleri incelenerek yapılan çalışmalarda FeTeMM’in nasıl tanımlandığı ve algılandığı, nasıl bir kuramsal çerçeve benimsendiği ve hangi konular üzerinde çalışıldığına ilişkin bir incelenme yapılmış ve öğretmen eğitimi açısından doğurguları tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, FeTeMM’in başlangıçta ve genelde yükseköğretim öncesi öğrencilerin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik alanlarına yönelik ilgilerinin artırılması amacıyla çeşitli müfredat dışı etkinliklerin düzenlenmesi olarak algılanırken (beklentilerin bunun çok ötesinde olmasına karşın) sonraları ise FeTeMM’in bir problem çözme süreci olarak görüldüğü ve bütünleşik FeTeMM olarak da adlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca araştırmalarda kuramsal çerçeve veya uygulama geliştirmeye yönelik modellerin bulunmadığı/kullanılmadığı bununla birlikte uygulamada FeTeMM-lemek (STEM-Maker) adı altında pek çok etkinliğin yaygın olarak geliştirildiği, konu olarak daha çok robotik ve kodlama üzerinde durulduğu görülmektedir. Çalışma sonunda araştırmacılar uygulamalara dayanak olacak geçerli kuramsal çerçevelerin gerekliliğini ve önemini vurgulamaktadır.

Keywords

FeTeMM eğitimi, Bütünleşik FeTeMM, Öğretme-öğrenme stratejileri