5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

First Lego Lig Robotik Turnuvaları ve 9-16 Yaş Çocuklarının Teknolojik Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Zülfü Genç

[email protected], Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Fakültesi, Fırat Üniversitesi

Genel problem çözme kavramının teknolojik problemlere kesin bir odaklanma ile uygulanmasını içeren problem çözme teknolojik problem çözme olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, 9-16 yaşları arasındaki çocukların teknolojik problem çözme becerilerinin First LEGO Lig olarak adlandırılan robotik yarışmalardan nasıl etkilendiğini ortaya koymak için öğrenme teorileri ve problem çözme temalarına ait literatür gözden geçirilmiştir. Bu iki tema, FLL robotik turnuvalarının bu yaşlardaki çocukların gerçek hayat problemlerini çözme becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Ayrıca bilişsel kuram, genel olarak ve 9-16 yaş arası çocukların bilişsel nitelikleriyle ilişkili olarak bu turnuvaların katkısını ortaya koymaktadır. Çalışmada, genel problem çözme ve teknolojik problem çözme süreçleri, stratejileri ve etkinlikleri ele alınarak eğitsel robot platformları ve yarışmalarının gelişimi ve büyümesi ile ilgili literatürdeki bulgular sunulmuştur.

Keywords

Problem Çözme, Teknolojik Problem Çözme Becerisi, 9-16 yaş, First LEGO Lig