5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fizik Dersi Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Ünitesine Yönelik Program Geliştirme

İbrahim Tuncel

[email protected], Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Denizli / TÜRKİYE

Ayten İlhan

[email protected], Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Denizli

Program geliştirmenin aşamalarından ihtiyaç analizi ve program değerlendirmenin sürekli yapılması programın etkililiğini artıracaktır. Uygulanan öğretim programının etkili olup olmadığı ortaya çıkaracak göstergelerin izlenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi program geliştirme çalışmaları için oldukça önemlidir. LYS başarısı bu göstergelerden sadece biri olmakla beraber program hakkında önemli dönütler verebilmektedir. 2016 yılı ve onun öncesindeki yıllarda çözülen LYS Fizik soru ortalamalarında bakılınca 12.Sınıf Fizik konularının öğrenciler tarafından yeterince anlamlandırılmadığı çıkarımında bulunabiliriz. Bununla birlikte her geçen yıl “Modern Fizik” alanında sorulan soru sayısının da arttığı açıkça görülüyor. Özellikle “Modern Fizik” ünitesinin 21.yy’daki en önemli bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri (yarı-iletken teknolojisi, süper iletkenler, nano malzemeler, x-ışınlarının teknolojide kullanımı vb.) kapsadığını göz önünde bulundurduğumuzda, üst düzey zorluk seviyesindeki bu konunun öğrenciler tarafından anlamlandırılmasının ve özümsenmesinin ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu araştırmada 12.sınıf Fizik dersi “Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite” ünitesine yönelik ihtiyacın değerlendirilmesine dayalı olarak programın yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada durum çalışması desenlerinden “iç içe geçmiş tek durum” deseni kullanılmıştır. 12.Sınıf Fizik dersi öğretim programında yer alan “Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite” ünitesi tek durum olarak ele alınmıştır. Analiz birimlerini kazanımlar, içerik, öğretme-öğrenme süreci ölçme-değerlendirme öğeleri oluşturmaktadır. Araştırma Denizli ili Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir. Görüşme ce doküman analizi yöntemleri ile veriler toplanmıştır. Görüşme formu uzman görüşü alınarak ve pilot uygulaması yapılarak geliştirilmiştir. Görüşme formunda programın kazanım, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve ölçme değerlendirme öğelerine yönelik sorular yer almıştır. Doküman olarak 2013 ve 2011 Fizik Dersi Öğretim Programları incelenmiştir.

Görüşme ve doküman (eğitim programı) analizi sonucunda, mevcut programdaki içeriğin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirlenmiştir.

Keywords

program geliştirme, fizik öğretim programı, ihityaç analizi, atom fiziğine giriş ve rayoaktivite ünitesi, modern fizik