5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fizik Öğretmen Adaylarının ‘Fizik' Kavramına Yönelik Metaforlarının Değerlendirilmesi

Işıl Aykutlu

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Sevim Bezen

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Celal Bayrak

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Araştırmada, metaforlar aracılığıyla fizik öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan “Olgubilim” deseni kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya, 2015-2016 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Ankara’daki bir devlet üniversitesinde fizik eğitimi alanında eğitim gören 60 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bana göre fizik ........... gibidir. Çünkü ..........” cümlesinin yer aldığı metafor formu kullanılmıştır ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ise öğretmen adaylarının 14 adet geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir ve elde edilen metaforlar üç kavramsal kategori altında toplanmıştır. Sıklıkla ifade edilen metaforların yaşam, doğa, oyun ve en fazla ifade edilen kavramsal kategorinin ise “Fizik ve Evren” olduğu saptanmıştır.

Keywords

Metafor, fizik eğitimi, öğretmen adayları, fizik.