5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fizik Öğretmenlerinin Benimsedikleri ve Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri

Seyhan Eryılmaz Toksoy

[email protected], RTEÜ

Özgül Kaya

[email protected], TED Koleji

Problem çözme en üst düzey öğrenmeler arasında yer almaktadır. Birden fazla bilgi türünün birlikte kullanılmasını gerektirmesi ve bireye özgü olması bu süreci karmaşıklaştırmaktadır. Süreci daha iyi anlamak ve açıklamak için araştırmacılar problem çözme stratejileri oluşturmuşlardır. Literatürde alana göre farklı stratejiler oluşturulduğu ve aynı alan için birden fazla problem çözme stratejisi sunulduğu görülmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin problem çözmeyi öğrenmesinde etkisi büyük olan fizik öğretmenlerinin bu süreçte kullandıkları ve benimsedikleri stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rize ilinde görev yapmakta olan, farklı mesleki deneyimlere sahip 10 fizik öğretmeni ile araştırma yürütülmüştür.  Bir gün süren çalıştay düzenlenmiş, çalıştayda öğretmenlere fizik problemlerini çözmede en sık kullanılan Minnesota ve akrostişleri WISE, GOAL, ANAPUK+ KD olan problem çözme stratejilerinin genel ve özel adımları tanıtılmıştır. Çalıştayın sonunda problem çözme stratejisi oluşturma etkinliği yapılmış, problem çözme stratejileri hakkında görüş alma anketi uygulanmıştır. Problem çözme stratejisi oluşturma etkinliğinde her öğretmenden kendine özgü bir problem çözme stratejisi oluşturması, bir problem yazarak belirlediği stratejiye göre çözmesi istenmiştir. Ankette ise açık uçlu sorular ile öğretmenlerden derslerde problem çözerken izledikleri adımlar ve bu adımların problemin türüne, öğrenci seviyesine, fizik konusuna göre farklılaşma durumu, öğrencilerin problem çözerken kullanmasını istedikleri adımlar hakkında görüşlerini ifade etmeleri ve literatürdeki problem çözme stratejilerini değerlendirmeleri istenmiştir. İçerik analizi yapılarak bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çoğunun literatürde yer alan ANAPUK+KD stratejisini kendi problem çözme stratejilerine daha uygun buldukları, problem çözerken öğretmenlerin kullandıkları ve öğrencilerin yapmasını bekledikleri problem çözme adımlarının benzer olduğu, kullanılan problem çözme adımlarının öğretmene, problem türüne, öğrenci seviyesine ve fizik konusuna göre farklılaştığı belirlenmiştir. 

Keywords

fizik, problem çözme, strateji, öğretmen