5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fizik Öğretmenlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkında Görüşleri

Seyhan Eryılmaz Toksoy

[email protected], RTEÜ

Ali Rıza Akdeniz

[email protected], KTÜ

Öğretme-öğrenme faaliyetlerinde en önemli rolü üstelenenler bu faaliyetlerin uygulayıcıları olan öğretmenlerdir. Öğretmenlerin öğretim sürecinde faydalandıkları temel unsurlardan biri ipuçlarıdır. İpuçları öğrencilere öğrenmelerini sağlamak için sunulan bütün destekleri içermektedir. Öğrenilmesinde güçlük çekilen bilgi ve becerilerin kazandırılmasında öğrencilere ipucu sunulması gerekmektedir. Öğrencilerin en çok güçlük çektikleri alanlardan biri de fizik problemlerini çözmektir.  Öğrencilere fizik problemlerini çözüm sürecinde ipucu, problem çözme sürecinin sonunda ise model çözümleri sunan bilgisayar destekli bir materyal Eryılmaz Toksoy (2014) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, ipucu destekli problem çözme aracı (İDEPÇA) hakkında öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rize ilinde görev yapmakta olan, farklı mesleki deneyimlere sahip 10 fizik öğretmeni ile araştırma yürütülmüştür.  Bir gün süren çalıştay düzenlenmiş ve araştırmaya katılımı gönüllü olan öğretmenlere çalıştay sonunda açık uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Ankette, öğretmenlerden İDEPÇA’nın tasarımını, İDEPÇA’da yer alan problemleri ve ipuçlarını, İDEPÇA kullanımının öğretme-öğrenme sürecine kattığı avantajları ve dezavantajları değerlendirmeleri ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin içerik analizi sonunda öğretmenlerin genel olarak İDEPÇA’nın amacına uygun olduğunu düşündükleri, derslerinde hem öğretim sürecinde hem de ölçme-değerlendirme amaçlı faydalanmak istedikleri belirlenmiştir. Problem durumun canlandırılması en çok beğenilen ipuçlarından biri olmuştur.  Öğretmenlerin ipuçlarının içeriğine ve İDEPÇA’nın tasarımına yönelik bazı önerilerinin olduğu belirlenmiştir. Böylece problem çözme sürecinde ve sonunda öğrencilere ipucu sunarak destek olabilecek etkili bir öğretim materyalinde olması gereken özellikler hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılmıştır.

Keywords

fizik, problem çözme, destek, ipucu, bilgisayar destekli eğitim