5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Formasyon Öğretmen Adaylarının “Formasyon Eğitimi” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Kelime İlişkilendirme Testi ile Analizi

Semra Ertem

[email protected], DEU Buca Eğitim Fakültesi

Rıdvan Kete

[email protected], DEU Buca Eğitim Fakültesi

Üniversite öğrenim süreci sonucunda birçok farklı fakülte mezunlarının karşılarına işsizlik en büyük sorun olarak çıkmaktadır. Bu bağlamda en geniş atama alanı ve iş sahası olarak öğretmenlik görülmektedir. Kendi mezun oldukları alanlarda iş bulamayan üniversite mezunu gençlerin öğretmen olabilme istekleri artmaktadır. Bunun için eğitim fakültelerinde açılmakta olan formasyon eğitimi derslerine katılarak öğretmenlik formasyon yeterliği kazanmaktadırlar. Böylece öğretmenlik atama sınavlarına girebilmektedirler

Son yıllarda formasyon eğitimi ile ilgili birçok araştırma karşımıza çıkmaktadır. Formasyon eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen olma istekleri, mesleki tutumlarının değişkenlerle karşılaştırılması, teknopedagojik algıları gibi araştırma sonuçları tartışılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ders programlarında yapılan güncellemelerinde ders içeriklerinin kapsamının yanında öğretim yöntemlerinde ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerinde yenilikleri ortaya koymaktadır. Ölçme değerlendirmede, tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerinden en çok kelime ilişkilendirme testleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacını; formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarının “formasyon eğitimi” kavramı hakkında kelime ilişkilendirme testi ile görüşlerinin analizi oluşturmaktadır.

Araştırma modeli olarak kelime ilişkilendirme test tekniği kullanılmıştır. Bu testler kavramlar arası ortaya çıkan ilişkileri belirlemeye çalışan bir tamamlayıcı ölçme değerlendirme aracıdır. Tamamlayıcı ölçme değerlendirme anlayışında birbirinden bağımsız ve kopuk bilgi parçalarının değerlendirilmesi yerine birbirine bağlı iyi yapılanmış bilgi ağının değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.

 Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi formasyon eğitimine katılan öğretmen adayları, örneklemi ise bunun içinden rastgele seçilen 50 formasyon öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplamak için kelime ilişkilendirme test tekniği kullanıldı. Bu testin uygulanmasında, öğretmen adaylarının 30 sn içinde ana kavram “formasyon eğitimi” ile ilişkili akıllarına gelen ilk 10 kelimeyi yazmaları istendi. Böylece ana kavram üzerinden oluşturulan kavramlar arası ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Veri analizinde; elde edilen yeni kavramlar çetelenerek listelendi. Sonuçta kaç yeni kavram ortaya çıktığı ve bunun frekansları belirlendi. Frekans tablosu hazırlanarak karşılaştırma yapıldı. Frekanslara bağlı kavram ilişkileri, kesme noktaları oluşturularak kavram ağları meydana getirildi.

Keywords

formasyon eğitimi, kelime ilişkilendirme, öğretmen adayı, kavram ağı