5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Giyilebilir Cihazlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ve Eğitime Yansımaları

İlyas Akkuş

[email protected], İnönü Üniversitesi

Uğur Özhan

[email protected], İnönü Üniversitesi

Kullanımı hızla yaygınlaşan Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisi sanal materyallerin gerçek ortamdaki kullanıcılar ile bazı cihazlar üzerinden sunulması olarak tanımlanmaktadır. AG ile geliştirilen eğitsel uygulamalar daha çok mobil akıllı telefon, tabletler ve web kamerası ile kullanıcıya sunulmaktadır. Ancak son yıllarda giyilebilir cihazların gelişimi ve kullanılmasında yaşanan artış AG uygulamalarına yeni bir uygulama ortamı doğurmuştur. Giyilebilir cihazların kullanım amacı; kullanıcıların işlemlerini daha kolay, güvenli ve verimli yapmasını sağlamaktır. AG teknolojisi ile geliştirilen uygulamaların çoğunlukla video tabanlı olması ve gösterim cihazı olarak akıllı telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayar kamerası kullanılması ve bu cihazların da çoğu zaman bir işaretçiye bağlı çalışması bazı dezavantajlar oluşturmaktadır. Giyilebilir cihazlar ile birlikte bu sorunlar ortadan kalkmıştır. Giyilebilir cihazlar mekân bağımsızlığı ile kullanıcıların cihaz üzerinden AG uygulamalarını rahatlıkla işaretçi olmadan kullanmasını sağlamaktadır. Sağlık, spor, askeri, endüstri ve eğitim gibi devasa sektörlerde kullanılan giyilebilir cihazlar; bazen bir gözlük, bazen bir saat veya bir bileklik olarak gelişmiş sensörleri ile kullanıcıya veri transferi, etkileşim, görüntü ve sesli yanıt hizmeti sunmaktadır. AG uygulamaları da gerçek ortama sanal ortamları taşıdığından bunun giyilebilir cihazlar yardımıyla daha etkili olacağı ve uygulama kapsamının daha fazla genişleyeceği düşünülmektedir. Günümüzde AG teknolojisinin artık giyilebilir cihazlar ile bütünleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle akıllı gözlükler ile AG uygulamalarının kullanılmasının giderek yaygınlaşacağı ve eğitimin farklı alanlarında kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile artık daha fazla hayatımıza giren giyilebilir cihazlar ile AG uygulamalarının eğitim ve öğretim ortamlarında daha işlevsel ve kullanılabilir hale geleceği düşünülmektedir.

Keywords

Giyilebilir Cihazlar, Artırılmış Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Eğitimde Artırılmış Gerçeklik