5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Hareket Tabanlı Eğitsel Oyunların Zihinsel Engellilerin Dikkat ve Meditasyon Değerlerine Etkisinin Beyin Dalgaları Üzerinden İncelenmesi

Mehmet Özkaya

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Sami Şahin

[email protected], Gazi Üniversitesi

Birçok donanımın gelişiminde olduğu gibi hareket tabanlı teknolojilerin ortaya çıkışında ve gelişiminde eğlence ve oyun sektörü etkili olmuştur. Microsoft, Sony ve Nintendo gibi uluslararası ticari firmalar geliştirdikleri hareket tabanlı teknolojiler ile eğlence ve oyun sektöründe büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Özellikle bütün vücudun girdi işlemlerinde kullanılmasına imkân tanıyan bu teknolojiler oyun ve eğlencenin yanı sıra eğitim alanındaki araştırmacıların da yoğun ilgisini çekmeyi başarmıştır. Diğer taraftan eğitim teknolojileri alanında eğilimi belirleyen NMC Horizon raporlarında hareket tabanlı teknolojilerin gelecek 5 yıl içerisinde yükseköğrenimde büyük bir etkisi olacağı tahmininde bulunulmuştur. Alanda yürütülen ilk çalışmaların bulguları bu teknolojilerin eğitim-öğretim ortamları için önemli fırsatlar taşıdığı yönündedir. Özellikle öğrencilerin çoklu ortam öğrenme ortamlarındaki içeriği her zamankinden daha kolay ve sezgisel yolla öğrenmesi, daha eğlenceli ve öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmesi, dikkat ve motivasyonu artırması çalışmalarda vurgulanan önemli noktalardır. Bu çalışmada hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan öğrencilerin eğitiminde hareket tabanlı eğitsel oyunların kullanımının dikkat ve meditasyon değerlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Aksaray il merkezinde bulunan özel eğitim uygulama okulu ve özel eğitim rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören ve destek eğitimi alan 18 öğrenci ile 6 haftalık bir ön uygulama yürütülmüştür. Hareketlerin izlenmesinde Kinect, beyin dalgalarının ölçülmesinde ise EEG sensörü kullanılmıştır. Süre, hata ve başarı oranları oyunun içerisinde her bir öğrenci için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Dikkat (odaklanabilme), meditasyon (stres ve sakinlik) değerleri ise EEG sensöründen elde edilen veriler ile analiz edilmiştir. Tek denekli araştırma modelinin uygulandığı çalışma sonunda her bir öğrencinin etkinliklere katılım süreleri ve dikkati odaklama değerlerinin ders içi etkinliklere kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Meditasyon değerlerinin ise ortamın fiziksel durumuna ve öğrencinin oyunda yapılan hata sayılarına oranla değiştiği gözlenmiştir.

Keywords

hareket tabanlı teknoloji, dikkat, meditasyon, zihinsel engelli