5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Robotik ve Kodlama Yaz Okulu Kazanımları

Memet Üçgül

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi

Ahmet Fenercioğlu

[email protected], Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yasemin Özdem Yılmaz

[email protected], Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı ilkokul 3.-4. (n=14) ve ortaokul 5.-6. (n=6) sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Robotik ve Kodlama” yaz okuluna katılan öğrencilerin programlama becerilerinin gelişimini araştırmaktır. Tokat Teknopark tarafından verilen eğitim ile öğrencilerin robotik ve kodlama becerileri kazanması ve böylece teknoloji kullanımının bireysel ve toplumsal bir kazanıma dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 2 dönem ve her dönem 2 haftalık (toplam 24 saat) programlar süresince öğrenciler mekanik bileşenleri, sensörleri ve motorları bir araya getirerek robot yapmayı ve bu robotları çeşitli görevler için kodlayarak programlamayı öğrenmişlerdir. Bu çalışmada toplam 20 öğrenciden (6 kız, 14 erkek) Program Özyeterlik Anketinin yaş grubuna uyarlanmış versiyonunun ön ve son test uygulamasıyla ve öğrencilerle yapılan son görüşmeler yoluyla toplanan veriler değerlendirilmiştir. Eşleştirilmiş gruplar t-testi ile yapılan analiz öğrencilerin ön (ort= .793, ss=.49) ve son testleri (ort= 1.027, ss=.33) arasında anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir (t(20)= 2.09, p < .05). Eta-square değeri (.18) bu değişimin etki büyüklüğünün yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğrencilerle yapılan son görüşmeler, öğrencilerin robotik ve kodlama ile ilgili deneyim ve keşifleri yaşayarak bu alanda öğrenmeye yönelik merak, ilgi ve özgüven kazandıklarını göstermektedir. Bu durum özellikle ilk ve ortaokul seviyesinde robotik ve kodlama öğretilmesine yönelik olumlu görülmektedir.

Keywords

programlama, robotik, kodlama eğitimi