5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Görüşleri

Temel Kösa

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bilge Haberal Çelik

[email protected], Merkez Atatürk Ortaokulu, Çayeli/Rize

Bilim ve teknolojideki köklü değişiklikler ülkeleri kendi teknolojilerini geliştirme arayışı içerisine sokmakta ve bu arayış beraberinde diğer alanları da etkilemektedir. Teknolojinin etkilediği en önemli alanlardan biri de şüphesiz ki eğitimdir. Ülkemizde 2012 yılında başlatılan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi bugüne kadar eğitim alanında gerçekleştirilmiş en büyük proje olmuştur. Eğitim sistemimiz için reform niteliğinde değişimler içerdiği iddia edilen FATİH projesiyle her okula bilgisayar döneminden her sınıfa bilgisayar dönemine geçiş amaçlanmıştır. Bu kapsamda okulların teknoloji alt yapıları yenilenmiş, her sınıfa etkileşimli tahtalar takılmış ve her öğrenci ve öğretmene tabletler dağıtılmıştır. Bu bağlamda daha kaliteli ve etkili öğrenme ortamı sunacağı düşünülen FATİH projesi hakkında öğretmenlerin görüşlerinin alınması önemlidir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin FATİH Projesine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda araştırmacılar tarafından geliştirilen anket Rize ilinde görev yapan 125 ilköğretim matematik öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonuçları proje kapsamında okullara dağıtılan teknolojilerden en çok kullanılanın etkileşimli tahta, en az kullanılanın ise doküman kamera olduğunu göstermiştir. Ayrıca matematik öğretmenlerinin projeye yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu araştırmanın diğer önemli bir sonucudur. Bununla birlikte proje kapsamında verilen hizmet içi eğitimlerin niteliği konusunda öğretmenler genel olarak olumsuz görüş bildirmişlerdir.

Keywords

FATİH projesi, ilköğretim matematik öğretmeni, görüş