5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlköğretim Öğrencilerine Verilen Robotik Eğitiminlerin Tutum, Hayalgücü ve Gelişimlerine Yönelik Etkisi

Erhan Şengel

[email protected], Uludağ Üniversitesi

Barış Gökhan Güleryüz

[email protected], Uludağ Üniversitesi

Faysal Koçak

[email protected], Uludağ Üniversitesi

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN ROBOTİK EĞİTİMİNLERİN TUTUM, HAYALGÜCÜ VE ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNME GELİŞİMLERİNE YÖNELİK KATKISI ​

Bildiri Özeti:

Günümüzde toplumlar, bireyler ve toplumsal değerler hızla değişmektedir. Toplumlar ve bireyleri üzerindeki bu değişim teknolojik alanda da gerçekleşmektedir. Teknolojik alandaki gelişim özellikle son yıllarda büyük farklılıklar ortaya koymuştur. Bu değişim dalgası eğitime de sirayet etmiştir. Gelenekselleştirilmiş eğitim anlayışı toplumsal yapının değişmesiyle birlikte farklı tiplerde öğrenci profilleri oluşturmuştur. Gelenekselleştirilmiş eğitim anlayışı bu öğrenci kitlelerine ulaşmakta zorluklar çekmiş teknolojide yaşanan gelişimin eğitime adapte edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Yaşayarak öğrenme, uygulamalı eğitim, yeni yapılandırılmış eğitim anlayışının temel parçalarını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan robotik eğitimler öğrencilerin gelişimine, hayal gücüne ve tutumlarına etki etmektedir. Bu yaklaşımda ilköğretim öğrencilerine verilen robotik eğitimlerinin tutum, hayal gücü ve gelişimlerine etkisi araştırma durumu oluşturmuştur. Çalışma da Bursa ilinin Nilüfer ilçesin de robotik eğitimler alan özel bir okuldaki birinci kademe öğrencileri üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda robotik çalışmaların tutum, hayal gücü ve gelişime olan olumlu katkısı ortaya konulmuştur.

Günümüzde toplumlar, bireyler ve toplumsal değerler hızla değişmektedir. Toplumlar ve bireyleri üzerindeki bu değişim teknolojik alanda da gerçekleşmektedir. Teknolojik alandaki gelişim özellikle son yıllarda büyük farklılıklar ortaya koymuştur. Bu değişim dalgası eğitime de sirayet etmiştir. Gelenekselleştirilmiş eğitim anlayışı toplumsal yapının değişmesiyle birlikte farklı tiplerde öğrenci profilleri oluşturmuştur. Gelenekselleştirilmiş eğitim anlayışı bu öğrenci kitlelerine ulaşmakta zorluklar çekmiş teknolojide yaşanan gelişimin eğitime adapte edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Yaşayarak öğrenme, uygulamalı eğitim, yeni yapılandırılmış eğitim anlayışının temel parçalarını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan robotik eğitimler öğrencilerin gelişimine, hayal gücüne ve tutumlarına etki etmektedir. Bu yaklaşımda ilköğretim öğrencilerine verilen robotik eğitimlerinin tutum, hayal gücü ve gelişimlerine etkisi araştırma durumu oluşturmuştur. Çalışma da Bursa ilinin Nilüfer ilçesin de robotik eğitimler alan özel bir okuldaki birinci kademe öğrencileri üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda robotik çalışmaların tutum, hayal gücü ve gelişime olan olumlu katkısı ortaya konulmuştur.

 

 

 

 

Keywords

Robotik Eğitim, İlköğretim Bilişim Eğitimi, Tutum ve Hayal Gücü, Gelişime Etkisi