5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Medya Araçlarını Kullanım Alışkanlıkları

Ayşe Hilal Oral

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Eğitimi ABD

Taner Arabacıoğlu

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim sonucu masaüstü bilgisayarlar tablet bilgisayarlara, tablet bilgisayarların da akıllı telefonlara yerini bıraktığı günümüzde genel anlamda elektronik medya kullanımı toplumun tüm kesimlerine hıza yayılmaktadır.  İlkokul öğrencileri de televizyonlarda sürekli yayınlanan çizgi filmler ve internette yayınlanan dijital içeriklere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin elektronik medya araçlarını kullanım alışkanlıklarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen anket 2015-2016 yılında Denizli ili Merkez İlçelerinde bulunan 6 ilkokuldaki toplam 305 4. Sınıf öğrencisi tarafından cevaplanmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda örneklemin yaklaşık %51’nin evlerinde Bilgisayar ve tablet bilgisayar olduğu, %46’sının kendine ait bir cep telefonu olduğu görülmektedir. Söz konusu araçların kullanımında oyun oynama temel amaç olarak sonuçlara yansımıştır. Ayrıca örneklemin  %85’inin düzenli izlediği bir dizisi filminin olduğu dikkati çeken diğer bir husustur. Dizi izleme alışkanlıklarının anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ya da cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde ise anlamlı farklılıklara ulaşılmamıştır.

Keywords

elektronik medya, ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri, elektronik medya kullanım alışkanlıkları