5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar

Yunus Şahinkayası

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Hamide Şahinkayası

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Hasan Güler

[email protected], Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki internet ve mobil teknolojilere erişim ile bunların kullanım durumlarını incelemek ve eğitimde mobil bilişim teknolojilerin sunabileceği imkânları ve ortaya çıkabilecek sınırlılıklarını ele almaktır. Bu kapsamda internet ve mobil teknolojilere erişim ve kullanıma ilişkin veriler çeşitli kurumların hazırladığı raporlardan ve alanyazında var olan çalışmalardan derlenerek yorumlanmıştır. Dünyada ve Türkiye’de hem internet ve mobil teknoloji erişimi hem de bu teknolojilerin kullanım süresi giderek artmaktadır. Çoğu ülke yaşanan dijital çağın gerisinde kalmamak için bilgi erişiminde ve üretiminde önemli rolü olan bu teknolojilerin yaygınlaşması ve kullanımı için politikalar üretmektedir. Bu teknolojilerin oyun, müzik ve eğlence amaçlı kullanımının özellikle çok küçük yaşlara kadar inmesi, bunlardan eğitim alanında faydalanılmasını gündeme getirmiştir. Ayrıca bu teknolojilerin eğitim alanında kullanımı, çocukları hem yaşanan dijital çağa adapte edecek ve geleceğin teknolojilerine hazırlayacak hem de zaten ciddi zaman harcanarak bilinçsizce kullanılan bu teknolojilerden bilinçli yararlanılmasını sağlayacaktır. Ancak, ülkemizde internet erişimine sahip olmama nedenleri arasında içeriğin Türkçe, faydasız veya ilginç olmaması yer almaktadır. Bu teknolojilerde kullanılan uygulamalar ve bunların içerikleri daha çok İngilizcedir. Bu bağlamda, bu teknolojilerin yaygınlığının eğitimde fırsatlara dönüştürülmesi sürecinde ülkemizin ihtiyacı olan yerli (Türkçe), etkili, verimli ve uygun pedagojilerle e-içerik geliştirme ve bu içerikleri uygulama politikaları ivedi olarak geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir.

Keywords

İnternet, Mobil teknolojiler, e-içerik