5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İşitme Engeli Gençler İçin İşlem Tabloları ve Matematik Derslerinin Disiplinlerarası Öğretim Süreci

Sema Ünlüer

[email protected], Anadolu University

Ayşe Tanrıdiler

[email protected], Anadolu University

Öğrencilerde anlamlı ve etkili öğrenmeye neden olan disiplinlerarası öğretimin önemi hem alanyazında hem de okullarda giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Eğitim kurumları, öğrencileri geleceğe hazırlamak için anlamlı konuları farklı alanlarla bütünleştirmenin yollarını aramaya çalışırlar. İşitme kaybına sahip bireylerin de anlamlı ve etkili öğrenmeleri için disiplinlerarası eğitim programlarına ihtiyaçları vardır. Türkiye’de, Anadolu Üniversitesi’nin Yüksekokullar bünyesinde yer alan Engelliler Entegre Yüksekokulu, işitme engelli öğrencilere yönelik Grafik, Seramik, Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü programlarında mesleki eğitim sağlamaktadır. 2016-2017 öğretim yılı Bahar döneminde Engelliler Entegre Yüksekokulu’ndaki bölümlerden biri olan Bilgisayar Operatörlüğü Programı’ndaki mesleki derslerden biri olan “İşlem Tabloları” dersi ile “Matematik” dersi disiplinlerarası işbirliği çalışması ile birlikte yürütülmüştür. Bu sözlü sunu önerisinde işitme engelli gençlere yönelik “İşlem Tabloları” ve “Matematik” derslerinin disiplinlerarası öğretim sürecinin işleyişi sunulacaktır. Bulgular ilgili araştırmalar ışığında tartışılacak ve gelecek araştırmalara ve uygulamalara ilişkin öneriler sunulacaktır.

Keywords

disiplinlerarası öğretim, işitme engelli birey, işlem tabloları, engelliler entegre yüksekokulu