5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Karma Tasarım Modeline Göre Hazırlanmış Bir E-Öğrenme Ortamı

Hayrunnisa Ergin

[email protected], Ege Üniversitesi

Y. Deniz Arıkan

[email protected], Ege Üniversitesi

Passerini ve Granger tarafından geliştirilen karma tasarım modeli analiz, tasarım, geliştirme, değerlendirme ve yürütme aşamalarından oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında lisansüstü düzeyde Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler dersi kapsamında bir e-öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Bu çalışmada hazırlanan e-öğrenme ortamı, e-öğrenme stratejisi, öğretimsel hedef kitle, öğrenme amaç ve hedefleri, ders geliştirme yaklaşımı, teknolojik standartlar, öğretim etkinlikleri, bilişsel araçlar, öğretim materyalleri, içerik, uygula süreci ve değerlendirme başlıkları altında incelenecektir. 

Keywords

karma tasarım modeli, e-öğrenme, öğretim teknolojileri