5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Kişiselleştirilebilir Arayüz Tasarımlarının Günlük Kullanımdaki Önemi

Utku Kocaman

[email protected], Gazi Üniversitesi

Kullanıcı arayüzü tasarımı, günümüzde işletim sistemi ve bilgisayar programları ile kullanıcı arasında iletişimi sağlayan bir araç olarak düşünülse de, günlük kullanımda çok daha fazla yeri olan bir duyusal aktarım aracıdır. Akıllı telefonların gündelik hayata girmesi ile daha da önem kazanan kullanıcı arayüzü tasarımları, eğitimsiz bireylerin ellerinden çıktığı zaman kullanıcılara çoğu zaman hayal kırıklığı ve iletişim zorluğu yaşatabilmektedir. Akış teorisi ve kişiselleştirme teorisinden yararlanarak "eye-tracking" teknolojisi ile bilgisayar oyuncuları üzerinde bir deney yapılmıştır. Bu deneyden yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma kullanıcı arayüzü tasarımı ile araba kazalarının önüne nasıl geçilebileceğini anlatmaktadır.

Keywords

Akış Teorisi, Kişiselleştirme Teorisi, Kullanıcı Tarafından Geliştirilen Arayüz Tasarımı