5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Kodlama Eğitimi Gerçekleştiren Sınıf Öğretmenlerin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Şule Şenol

[email protected], MEB, İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu

Veysel Demirer

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi

Eğitim ve öğretimdeki ihtiyaçların her geçen gün değişmesi eğitim sisteminde de yenilikleri mecburi kılmıştır. Dünyada ve ülkemizde bilgi-işlemsel düşünme ve kodlama 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre önem kazanmış ve eğitim sistemi içerisinde de yerini bulmuştur. Son yıllarda birçok ülke de okul öncesinden başlayarak kodlama ve hesaplamalı düşünme becerisini geliştirecek dersler verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, ilkokulda sınıflarında kodlama eğitimini kendi imkanları ve insiyatifleri doğrultusunda serbest etkinlik ders saatleri içerisinde uygulayan sınıf öğretmenlerinin deneyim ve tecrübelerinden istifade ederek ülkemizde ilkokulda kodlama eğitimine yönelik durum ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması gerçekleştirilecektir. Ülkemizin çeşitli illerinde görev yapmakta olan ve kendi istekleri ile serbest etkinlik saatlerinde kodlma eğitimi gerçekleştiren sınıf öğretmenlerinden yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanarak yapılan görüşmeler sonucunda veriler toplanmıştır. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Araştırmanın bulgularının ilkokulda kodlama eğitimine yönelik mevcut durum konusunda bir bakış açısı sunacağı ve bu bağlamda ileriki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

İlkokul, kodlama eğitimi, bilgi-işlemsel düşünme, sınıf öğretmenleri