5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

“Konum” Mobil Uygulamasının Hareket Konularının Öğretiminde Kullanımı

Ufuk Dilek

[email protected], DEU, Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Serap Kaya Şengören

[email protected], DEU, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Çalışmanın amacı tablet ya da cep telefonları uzerindeki ekran sensörünü kullanarak bir cismin hareketini algılayıp buna yönelik konum-zaman grafiği oluşturan “KONUM” adlı mobil uygulamasının, Fen ya da fizik derslerinde hareket konularının öğretimi sırasında bir öğretim materyali olarak kullanılmasına yönelik bir çalışma yaprağı geliştirmek ve bir grup fen bilgisi öğretmeni ile, bu çalışma yaprakları kullanılarak yapılan uygulamanın öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Öğretim materyali olarak geliştirilen çalışma yaprakları gerekçelendirilmiş iddia içeren uygun açıklamalar ortaya çıkartmak amacıyla, Tahmin-Gözlem –Açıklama tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma yapraklarının amacı öteleme, dönme ve titreşim hareketlerine yönelik konum- zaman grafikleri için yapılan gerekçeli tahminlerin  “KONUM” uygulaması üzerinde denenerek tahminlere yönelik gerekçeleri güçlendirmek ya da zayıflatmaktır.Tahminlere yönelik hareketler "KONUM" uygulaması yüklenilmiş cep telefonları üzerinde elle ya da aliminyum folyadan yapılmış toplar yardımıyla denenmiştir.  "KONUM" uygulamasının öğretim sırasında kullanımına yönelik geliştirilen çalışma yaprakları, 35 kişilik Fen bilgisi öğretmeni grubuna bir saatlik bir etkinlik olarak uygulanmış ve bunun sonunda öğretmenlerin “KONUM”  uygulamasına ve geliştirilen çalışma yapraklarına yönelik fikirleri yazılı olarak alınmıştır. Yazılı yanıtlar değerlendirildiğinde, öğretmenlerin bu uygulamayı derslerinde kullanmak istedikleri, bir hareketi parmak ya da bir cisim yardımıyla ekran üzerinde yapmanın oldukça zevkli ve ilgi çekici olduğuna yönelik ifadelere yer verdikleri görülmüştür. Bunun yanında öğretmenler uygulamaya ve çalışma yapraklarına eklenmesini uygun gördükleri, sütun grafikleri, akıllı tahta üzerinde kullanımı vb. bir takım önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

mobil uygulama, fizik öğretimi, hareket grafikleri