5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Matematik Eğitimine Yönelik Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Bilal Özçakır

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Erhan Güneş

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Duygu Özdemir

[email protected], Özel Marmaris Çağdaş Bilim Ortaokulu

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin günümüzde eğitim ortamlarında kullanımının ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların sayısının artmakta olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan uygulamaların az sayıda olduğu ve bu konunun öneminin artarak devam edeceği söylenebilir. Özellikle Türkiye bağlamında düşünüldüğünde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı eğitim ortamları veya öğrenme materyallerinin yaygın olmadığı ortadadır. Bu mevcut durumun altında bir çok sebep yatmakla birlikte, belki de en önemli bariyerlerden birisinin bu teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmeye yönelik uygulama yazılımlarının, dijital ortamların veya öğrenme materyallerinin geliştirilmesi konusundaki eksiklikler olduğu söylenebilir. Artırılmış gerçekliğin kullanılmasının belirli bir maliyetinin olması ve materyal/uygulama/içerik geliştirme süreçlerinin uzun soluklu ve kolay olmayan süreçler olması bu teknolojinin yaygınlaşmasındaki önemli bariyerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle pratikte okullara kadar ulaşmış ve uygulanabilir artırılmış gerçeklik uygulamalarının sayısının artması bu anlamda teknoloji entegrasyonunun önünü de açacaktır. Matematik eğitiminde özellikle soyut kavramların somutlaştırılabilmesi ve öğrencilerin zor kabul edilebilecek kavramları ve kuralları kolay öğrenebilmelerinde artırılmış gerçeklik kullanılarak geliştirilen uygulamalar olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen bir artırılmış gerçeklik uygulaması kullanılmıştır. Bu uygulamanın geliştirme süreci baştan sona ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca geliştirilen uygulama artırılmış gerçeklik gözlükleri kullanılarak ortaokul öğrencilerine uygulanmıştır. Süreçte karşılaşılan zorluklar, olumlu - olumsuz noktalar ve uygulama sonuçları öğrenci görüşleri, gözlemler ve kayıtlar yoluyla toplanan veriler ışığında tartışılarak özetlenmiştir. Yapılan uygulamanın soyut kavramların somutlaştırılması, öğrencilerin derse yönelik tutumları ve öğrenmenin kolaylaşması konularında olumlu etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik gözlüklerini ilk defa kullanan öğrencilerin uygulamanın ilk aşamasında uyum problemleri yaşamaları ve uygulama geliştirme sürecinin çok zaman alması gibi dezavantajlar da gözlemlenmiştir.

Keywords

Artırılmış gerçeklik, matematik, uygulama