5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Matematik ve Geometri Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

İlyas Akkuş

[email protected], İnönü Üniversitesi

Uğur Özhan

[email protected], İnönü Üniversitesi

Bilim ve Teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni ürün ve cihazların, eğitim süreçlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için eğitim ortamlarına entegrasyonu yapılmaktadır. Günümüzde ortaya çıkan bu teknolojilerden bir tanesi de Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisidir. AG; sanal ortamdaki materyal veya nesnelerin bazı teknolojik cihazlar (Kamera, Akıllı gözlük, Mobil cihaz vb.) aracılığıyla gerçek ortam ile bir arada ve etkileşimli olarak sunulmasıdır. AG kullanım alanları yoğun olarak pazarlama, reklamcılık vb. özel sektör uygulamaları ve sağlık alanlarıdır. Zamanla eğitim alanında da birçok eğitsel AG uygulamaları ve yazılım geliştirme ortamları ortaya çıkmıştır. Eğitim ortamlarında AG kullanımına yönelik K-12 ve yükseköğretim düzeyinde yapılan araştırmalarda AG teknolojisinin öğrencilerin derslere yönelik ilgilerini ve akademik başarılarını arttırdığına, dersleri ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirdiğine yönelik birçok bulguya ulaşılmıştır. Alan yazın incelediğinde sayıca azımsanmayacak şekilde Matematik ve Geometri öğretimine yönelik AG uygulamalarının geliştirildiği görülmüştür. Bu çalışmada AG teknolojisinin Matematik ve Geometri öğretiminde kullanımı ve bu alanlarda kullanılan AG uygulamaları ile AG yazılım geliştirme ortamları incelenmiştir. Eğitsel kullanım sırasında ortaya çıkan artılar ve eksiler ifade edilmiş, AG uygulamalarının eğitsel olarak kullanılabilirliğine dair karşılaştırmalar yapılmış ve AG teknolojisinin Matematik ve Geometri eğitiminde kullanımının doğurduğu sonuçların ne olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. AG teknolojisinin başta Matematik ve Geometri alanları olmak üzere eğitim alanında birçok alanda kullanılmasında bir artışın söz konusu olduğu görülmüştür. Giyilebilir teknolojiler gibi uygulama ortamları ile birlikte eğitimde farklı AG uygulamaları ortaya çıkabileceği düşüncesine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda Matematik ve Geometri öğretiminde AG uygulamalarının nasıl etkili ve verimli kullanılacağına yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Matematik Eğitimi, Geometri Eğitimi, Artırılmış Gerçeklik, Eğitimde Teknoloji Kullanımı