5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Mobil Destekli Öğretimin Öğrencilerin Yabancı Dil Kelime Öğrenimi Üzerindeki Etkisi

Recep Çakır

[email protected], Amasya Üniversitesi

Faruk Aygül

[email protected], Amasya Üniversitesi

Mehmethan Kılıç

[email protected], Amasya Üniversitesi

Caner Karaçaltı

[email protected], Amasya Üniversitesi

Kemal Bilir

[email protected], Amasya Üniversitesi

Teknoloji alanındaki gelişmelerin hızla ilerlemesine bağlı olarak eğitimde de farklı strateji ve ortamlar kullanılmaya başlanmıştır. Mobil destekli öğretim de bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da mobil cihazların İngilizce kelime öğretiminde kullanılması ve kelime öğretimine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 yılı bahar döneminde Amasya Üniversitesi, Suluova Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan toplam 278 ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 151’ i mobil destekli uygulamaya katılırken, 127’si uygulamaya katılmamıştır.

Araştırmada Edupage mobil platformundan yararlanılmış ve bu platformu kullanan öğrencilere Yabancı Dil (İngilizce) dersi sınavında karşılarına çıkacak sorularda yer alan bazı kelimeler belirli zaman aralıklarında gönderilmiştir. Platformu kullanmayan öğrenciler, normal ders akışını takip etmişlerdir. Çalışmada araştırma deseni olarak nedensel karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ara sınav ve final sınavı notları ele alınmış ve öğrencilerin ön test ve son test sonuçları olarak kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre mobil destekli platformu kullanan öğrenciler ile kullanmayan öğrencilerin son test sonuçları arasında istatistiki olarak farklılık olmadığı görülmüştür. Benzer bir şekilde cinsiyetler arasında da bir farklılık olmadığı dikkati çekmektedir. Mobil destekli uygulamalarda içeriklerin öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte ve etkileşimli olarak hazırlanıp öğrencilerin kullanımına sunulması ve uzun süreli çalışmalar yapılması önerilebilir.

Keywords

Mobil öğrenme, kelime öğretimi, öğrenci başarısı