5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Mobil Öğrenmenin K-12 Eğitiminde Kullanım Durumu

Aslıhan İstanbullu

[email protected], Amasya Üniversitesi

Modern cihazlar hızla değişmekte ve güncellenen, geliştirilen yeni fonksiyonlarla insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Son yıllarda “her yerde işlem/bilgisayar” mantığıyla küçük ve akıllı cihazlar geliştirilmektedir. Günlük hayatta el bilgisayarları, mobil telefon, akıllı telefon, tablet vb. araçları kapsayan mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması, mobil cihazların eğitim amaçlı kullanımını gündeme getirmiş ve mobil öğrenmenin günümüzün yeni bir paradigması olarak görülmesini sağlamıştır. Mobil öğrenmenin eğitimde etkili olma durumu da araştırmacılar için merak konusu olmuştur. Bu derleme çalışmasının amacı, Google Akademikte h5-endeksi ve h5-ortanca değeri en yüksek olan 5 eğitim teknolojisi dergisinde 2010-2017 yılları arasında k-12 eğitiminde mobil öğrenme konusunda yayınlanan makaleleri sentezlemektir. Bu inceleme ile 2010 yılında tabletlerin sunulmasından bu yana mobil öğrenme ve k-12 araştırmasının güncel bir sentezini sunularak ileride yapılacak çalışmalara katkıda bulunulacaktır.

Keywords

mobil öğrenme, k-12, sistematik inceleme