5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Mobil Ölçme Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirlik Analizinin Yapılması

Melih Karasu

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Jale İpek

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Tarık Kışla

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Araştırmada mobil ölçme sistemi geliştirilmesi ve kullanılabilirlik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Mobil ölçme sistemi; mobil uygulama, web sitesi ve veri tabanı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Mobil uygulama iOS işletim sistemi için, Xcode tümleşik geliştirme ortamı ve Swift programlama dili kullanılanılarak, geliştirilmiştir. Mobil uygulamada öğrenci ve öğretim elemanları için iki ayrı modül bulunmaktadır. Sistemin işleyişini sağlamak, kullanışlılığını artırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla bir web sitesi tasarlanmıştır. Öğretim elemanları web sitesinde bulunan soru yazım editörü aracılığıyla sorularında matematik formüllerini kullanabilmektedir. Araştırma amacı doğrultusunda Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programı birinci sınıfında öğrenim gören, Matematik II dersine kayıtlı 12 öğrenci ve Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 2 öğretim elemanından oluşan çalışma grubu oluşturulmuştur. Ek olarak, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden 3 öğretim elemanı buluşsal değerlendirme sürecinde uzman olarak yer almıştır. Araştırma modeli olarak biçimlendirici kullanılabilirlik çalışması seçilmiş ve geliştirilen mobil ölçme sisteminin kullanılabilirlik durumu değerlendirilmiştir. Sistemin kullanılabilirliği etkililik, verimlilik ve memnuniyet boyutları bakımından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Mobil ölçme sisteminin etkililiği, görevlerin tamamlanma oranlarıyla; verimliliği, görevlerin ortalama tamamlanma süreleriyle; memnuniyet düzeyi ise katılımcıların beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi ve mobil ölçme sistemini kullanmaya yönelik istekleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tasarımı yapılan mobil ölçme sistemi hem test aşamasında hem de analiz aşamasında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Test aşamasında, kullanılabilirlik konusunda uzman üç öğretim elemanı ile buluşsal değerlendirme tekniği uygulanmıştır. Uzmanların önerileri doğrultusunda sistemde düzeltmeler yapılarak analiz aşamasına geçilmiştir. Analiz aşamasında öğrenci ve öğretim elemanlarıyla görev analizi tekniği uygulanmıştır. Görev analizi aşamasında katılımcılara verilen görevlere ilişkin metrikler web tabanlı görev takip aracı ile kayıt altına alınmıştır. Bununla birlikte, görev analizi tekniğinin bir parçası olarak katılımcılarla görüşme yapılmıştır. Görüşme sürecinde katılımcıların mobil ölçme sistemine ilişkin memnuniyet durumları ve görüşlerine dair veriler toplanmıştır. Çeşitli veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin analizi neticesinde; geliştirilen mobil ölçme sisteminin, etkililik, verimlilik ve memnuniyet boyutlarını karşılamak suretiyle, kullanılabilirliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

mobil ölçme, kullanılabilirlik analizi, elektronik ölçme, mobil uygulama geliştirme