5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Nesnelerin İnterneti ve Eğitime Yansımaları

Çelebi Uluyol

[email protected], Gazi Üniversitesi

Sami Şahin

[email protected], Gazi Üniversitesi

Şahin Gökçearslan

[email protected], Gazi üniversitesi

Özellikle gelecek yıllarda adından sıkça söz ettirecek kavramlardan birisi nesnelerin internetidir. Nesnelerin interneti, nesnelerin birbiriyle bağlantı ve iletişim içerisinde olduğu bir büyük ağı ifade etmektedir. Ağ içerisinde yer tutan her bir nesnenin belli standartlar ve kurallar çerçevesinde birbirleri ile iletişime geçmeleri de fiziksel dünya açısından oldukça önemlidir. Bir nesnenin diğer bir nesne ile iletişim ve etkileşim içerisinde olmasına şu örnekler verilebilir: çocuğun ateş derecesinin anne veya babanın akıllı telefonuna veri olarak bildirilmesi, bireyin tansiyon değerlerinin hastaneler tarafından takip edilmesi, oda sıcaklığının bireyin tercihine göre önceden ayarlanması, herhangi bir fiziksel mekanda hareket olup olmadığı, çalışmakta olan elektronik bir cihazın durumu, otoparkların kontrol edilmesi, su tüketimi çözümlerinin planlanması ve akıllı otoyol çözümleri. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Teknolojideki baş döndürücü gelişime paralel olarak sağlık, eğitim, eğlence vb. sektörlerde nesnelerin internetinin kullanımının olukça yaygınlaşacağı söylenebilir. Bununla birlikte bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü perspektifinden bakıldığında, nesnelerin internetinin eğitim alanında da çeşitli yansımalarının olacağı muhakkaktır. Bu çalışmada nesnelerin inteneti kavramının eğitim alanındaki yansımalarına farklı örnekler verilmekte, ülkemizde ve dünyada konuyla ilgili üniversite ve özel sektör tarafından yürütülen çalışmalar incelenmektedir. Gelecek yıllarda nesnelerin internetinin eğitimde kullanımına yönelik çalışmaların ülkemizde de artması beklenmektedir.                

Keywords

internet, nesnelerin interneti, eğitim