5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Net Children Go Mobile (Ncgm) Projesi: Türkiye ile 7 Avrupa Ülkesinin Karşılaştırmalı Analizi

Yiğit Emrah Turgut

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Engin Kurşun

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Bu araştırmada, Türkiye’deki çocukların mobil İnternet deneyimlerine yönelik mevcut durumu ortaya koymak ve Türkiye ile NCGM projesinde yer alan 7 Avrupa ülkesindeki çocukların İnternet kullanımlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma modeli benimsenmiştir. Örneklem belirlenirken tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye İstatistik Kurumu’nun Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre belirlenmiş 12 bölgeden seçilen 9-16 yaş aralığındaki 784 çocuk oluşturmuştur. Örneklem seçiminde çocukların yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre eşit sayıda dağılacak şekilde seçilmesine dikkat edilmiştir. Araştırmada EU Kids çalışma grubu tarafından geliştirilen anket ile elde edilen veriler betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’deki çocukların akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara sahip olma oranlarının 7 Avrupa ülkesinin ortalamasından yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye, İngiltere, Danimarka ve İrlanda’daki çocuklar günlük İnternet kullanımları için en fazla akıllı telefonları tercih ederken Belçika, İtalya, Portekiz ve Romanya’daki çocukların ise dizüstü bilgisayarları tercih ettiği görülmüştür. Türkiye ve Avrupa’daki çocukların İnternet’te günlük bazda en fazla sosyal ağları kullanma, çevrimiçi film izleme veya müzik dinleme, İnternet’te video klip izleme ve anlık mesajlaşma gibi eğlence ve iletişim amaçlı etkinlikleri gerçekleştirdikleri görülmüştür. Türkiye’de çocukların ücretsiz uygulama indirme ile facebook ve foursquare gibi uygulamaları kullanarak coğrafi konum kaydetme gibi mobil cihaza özgü etkinleri günlük gerçekleştirme oranlarının ise Avrupa ortalamasından iki kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye ve Avrupa’daki çocukların mobil cihaz ve temel İnternet kullanma becerilerine (ziyaret edilen web sitelerinin kaydını silme, web sitelerini sık kullanılanlara ekleme vb.) sahip oldukları görülürken güvenli İnternet kullanmaya yönelik becerilerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’deki çocukların Avrupa’daki çocuklara kıyasla İnternet riskleriyle daha fazla karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Türkiye ve Avrupa’daki çocukların İnternet riskleriyle genellikle sosyal ağlarda karşılaştıkları görülmüştür. Türkiye’deki çocuklar İnternet’te rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarında bunu en fazla arkadaşlarıyla paylaşırken Avrupa’daki çocuklar ise ebeveynleriyle paylaştıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkiye ve Avrupa’daki çocukların İnternet’te karşılaştıkları riskleri en az öğretmenleri, sosyal görevliler ve başka birileriyle paylaştıkları görülmüştür.

Keywords

Mobil İnternet, İnternet etkinlikleri, İnternet becerileri, İnternet riskleri, Net Children Go Mobile projesi