5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (Ösym) Web Sitesi'nin Kullanılabilirliği

Ebru Toklu

[email protected], Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Bursa

Erhan Şengel

[email protected], Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü-Bursa

Günümüzde, internet kullanımı hayatın ayrılmaz parçasını oluşturmakta ve devlet kurumları hizmetlerini internet ortamlarına aktarmaktadır. Sunulan hizmete ulaşan kullanıcı sayılarının hızla artması, web sitelerinin kullanılabilirliği problemini ortaya koymaktadır. Oluşan bu problemin çözümü ise insan ile bilgisayar etkileşiminin en üst düzeye çıkması ile sağlanılmalıdır. Bu çalışma ile resmi kurum olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 16 Ekim 2016’da yenilenen web sitesinin kullanılabilirlik derecesi ortaya çıkmaktadır. Web sitesi, deneysel yaklaşım kullanıcı testleri kullanılarak süreç sonu değerlendirme yapılmıştır. Katılımcılar seçilirken; interneti gün içerisinde kullanan, bilgisayar kullanma becerileri orta derecede olan, test edilen web sitesinin yeni görünümünü daha önce kullanmış ve en az lise mezunu olan 10 kişi seçilmiştir. Morae programı ile gerçekleştirilen kullanıcı testinde 10 katılımcıya sırasıyla; tanıma anketi, 10 görev ve Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) yaptırılmıştır. Katılımcıların kullanıcı testi boyunca ses ve görüntüleri kaydedilmiş ve bir uzman tarafından gözlenmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ÖSYM web sitesinin sayfa sonu menüsü ve ilgili sınavın tarihleri ile sonuç ekranlarının kullanılabilirlik ve işlevsellikleri ile ilgili sorunları olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların genel görüşleri doğrultusunda, menü isimlerinin alt sekmeleri ile bağlantılı olmadığı ve ana sayfanın çok karışık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sistem Kullanılabilirlik ölçeği %47,75 olarak hesaplanmış ve web sitesinin kullanılabilirliğinin başarılı sayılabilmesi için bu oranın %65 ve üzeri olması beklenmektedir.

Keywords

kullanılabilirlik, insan bilgisayar etkileşimi, web site, ÖSYM