5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrencilerin E- Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ereğli Myo Örneği

Turgay Erdemir

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Sibel Barın Özkan

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

E- öğrenme kavramı, genel olarak bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Günümüzde e- öğrenme uygulamaları farklı platformlarda karşımıza çıkmaktadır. Farklı platformlarda da sunulmasından dolayı yaşam boyu öğrenme ve yaygın eğitim kavramlarıyla sıkça birlikte anılmaktadır. E- öğrenme süreci; öğrencilerin sunulan içeriğin kapsamı, derinliği, medya türü ve öğrenme için harcadıkları zaman bakımından kendi öğrenme etkinlikleri üzerinde kontrol sağlamaları ve karar vermeleri gerekmektedir. Bu açıdan, e- öğrenme süreci boyunca öğrencinin kontrolü ve öğrenci hazır bulunuşluğu e- öğrenmenin önemli bir parçası olarak görülmektedir (Stansfield, McLellan, &Connolly, 2004). Machado (2007) e-öğrenmenin daha etkin öğrenme sağlanması için hazır bulunuşluk kavramının önemli olduğunu vurgulamıştır. E- öğrenme sürecinde, hazır bulunuşluk öğrencinin bilişim teknolojilerini kullanırken kendini hazır ve istekli bulması ile ilişkilidir (Dada, 200;, Gülbahar, 2012). Bazı çalışmalarda e- öğrenmenin öğrenciler için uygun bir sistem olduğunu vurgulamakla birlikte bazı çalışmalar ise e- öğrenmende eksiklikler olduğunu ve bu yüzden öğrencilerin ders bırakma oranlarının yüksek olduğunu vurgulamaktadır (Means, Toyama, Murphy, Bakia, &Jones, 2009; Wan, Wang, & Haggerty, 2008; Welsh, Wanberg, Brown, & Simmering, 2003). Bu düşünceden hareketle çalışmada meslek yükseokulu öğrencilerinin e- öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenecek ve bu kapsamda e- öğrenme gerçekleşmeden önce öğrenciler için öneriler verilecektir. E- öğrenme sürecinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyleri konusundaki bulgular paylaşılacaktır.

Keywords

e- öğrenme, hazır bulunuşluk, bilişim teknolojileri