5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrencilerin Video İzleme Örüntülerinin Zaman Serisi Grafikleri ile Analiz Edilmesi

Gökhan Akçapınar

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Alper Bayazıt

[email protected], Yeditepe Üniversitesi

Zaman serisi grafikleri, zamana bağlı değişen verilerin görsel olarak analiz edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede zamana bağlı olarak verideki örüntü ve değişimlerin analiz edilmesi olanaklı hale gelmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin video izleme verileri zaman serisi grafikleri ile analiz edilmiş ve öğrencilerin video izleme davranışlarının videonun farklı bölümlerinde nasıl değiştiği analiz edilmiştir. Araştırmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri katılmıştır. Öğrencilerden araştırmacılar tarafından hazırlanan videolara çalışmaları istenmiş ve bu sıradaki etkileşimleri veri tabanına kayıt edilmiştir. Öğrencilerin video izleme verilerinin kayıt edilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından özel olarak geliştirilen video oynatıcı kullanılmıştır. Aynı zamanda toplanan verilerin analiz edilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından bir veri ön-işleme aracı geliştirilmiş. Geliştirilen bu araç sayesinde etkileşim verileri zaman serisi verileri haline dönüştürülmüştür. Video etkileşimleri olarak oynatma (play), durdurma (pause) ve atlama (seek) hareketleri dikkate alınmıştır. Grafikler R istatistik yazılımı kullanılarak oluşturulmuş ve elde edilen grafiklerdeki örüntüler analiz edilmiştir. Zaman serisi grafikleri sayesinde öğrencilerin video izleme davranışlarının analiz edilmesi olanaklı hale gelmiştir. Bu yöntem çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanımı her geçen gün artan video materyallerin değerlendirilmesine yönelik önemli faydalar sağlayacaktır. Bu sayede öğrencilerin videoyu izleyip izlemediği, izleyenlerin doğrusal mı yoksa doğrusal olmayan bir şekilde mi izledikleri analiz edilebilir. Aynı zamanda bu grafikler eğitsel amaçlı kullanılan video materyallerdeki tasarım sorunlarının belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Özellikle videoda öğrencilerin ilgi göstermediği bölümler ya da çok fazla etkileşime girdikleri bölümler (etkileşimin zirve yaptığı yerler) belirlenebilir.

Keywords

video analitik, eğitsel veri madenciliği, zaman serisi grafikleri, öğrenme analitiği