5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrenme Nesneleri

Bülent Gürsel Emiroğlu

bu[email protected], Kırıkkale Üniversitesi

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrimsel gelişmeler eğitim ortam ve etkinliklerinin de değişmesine sebep olmaktadır. Özellikle Internet ve Web teknolojilerinde son 10 - 15 yılda ortaya çıkan farklı kullanım ve yönelimler, yıllardan beri süre gelen eğitim öğretim yöntemlerinin artık değişmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada, öğrenme nesnesi kavramındaki temel düşünce eğitimle ilgili içeriğin çeşitli öğrenme ortamlarında tekrar kullanılabilen küçük parçalara bölünmesidir. Çeşitli öğrenme ortamlarında tekrar kullanılabilen küçük parçalara bölünmüş olan e-içeriklere öğrenme nesnesi denir. İçeriğin bütüncül tek bir yazılım şeklinde tasarlanması yerine modüler şekilde tasarlanması anlayışına dayanır. Nesne yönelimli yazılım yaklaşımının eğitime yansıması sonucunda ortaya çıkmıştır. Öğrenme nesneleri birbiriyle ilişkili faaliyetler bilgi ve değerlendirme içeriklerinden oluşur ve temellerini Bilgisayar Bilimi paradigmalarından biri olan nesne yönelimli paradigmalar oluşturur. Günümüzde en çok ilgi gören tekrar kullanılabilen parçalardır. Tek başına bir bütün olabilir aynı zamanda bir bütünün parçaları olması nedeniyle öğrenme nesneleri tekrar kullanılabilir. Öğrenme nesnelerine örnek olarak kitap, kalem gibi fiziksel nesnelere benzeyen ve kendine has özellikleri olan küçük yazılımlar verilebilir. Ya da dersin bölümleri, kitabın bölümlerinin kısımları, ünitelerin konuları vb. Örnek olarak verilebilir. Öğrenme nesnelerini çeşitli amaçlar veya ortamlarda kullanabilmek için bu nesnelerin tanınması veya onları açıklayan bilgilerle sarmalanmış olması gereklidir. Bu işlem tanımlayıcı bilgi veya açıklayıcı bilgi anlamına gelen üst verilerle yapılır. Örneğin kütüphanelerde görülen kataloglar kitaplar veya belgelere kolayca ulaşılmasını ve onların tanınmasını sağlayan birer “tanımlayıcı bilgi” koleksiyonudur. O halde öğrenim nesneleri bir ders değil dersin oluşturulmasında kullanılan parçalardır. Bu çalışmada, Öğrenme Nesnelerinin derinlemesine tanımlanması eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ne şekilde kullanıldığı, anlamsal ağ (semantic web) mimarileri ve altyapısı barındıran e-eğitim web sitelerinde nasıl önemli roller üstlendiği, yurt içi ve yurt dışı kullanımda olan örnekleriyle birlikte açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Öğrenme Nesneleri, E-Eğitim, Anlamsal Ağ, Web Tabanlı Öğrenme