5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrenme Ortamlarında Sanal Gerçeklik: Risk İçeren Durumlarda Eğitsel Kullanılabilirlik Potansiyeli

Seyfullah Gökoğlu

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Mücahit Öztürk

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Ünal Çakıroğlu

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Günümüzde öğrenme ortamları üç boyutlu (3B), yüksek düzeyde gerçeklik algısının sunabildiği ve bulunuşluk hissinin deneyimlenebildiği sanal ortamlara doğru gelişim göstermektedir. Sanal gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilerin de işe koşulmasıyla birlikte sanal öğrenme ortamları daha görsel ve gerçekçi bir yapıda sunulabilmektedir.

Alanyazın derlemesi olarak yürütülen bu araştırmada öğrenme ortamlarında yaşanan sanal dönüşümler sanal gerçeklik yaklaşımı çerçevesinde ele alınmıştır. Sanal gerçeklik teknolojisinin yapısı, geçmişi, bugünü, geleceği ve eğitsel kullanılabilirliği alanyazın çerçevesinde irdelenmiştir. Modern anlamdaki ilk sanal gerçeklik uygulamalarından başlanarak günümüzdeki mevcut kullanım alanları tanıtılmıştır.

Alanyazın incelendiğinde sanal gerçekliğin önemli bir kullanım alanı olarak da yaşamsal açıdan risk içeren acil durum senaryoları, tatbikatlar, beceri ve güvenlik eğitimleri gibi uygulamalar olduğu görülmüştür. Tıp, psikoloji, üretim ve acil durum eğitimi alanları sanal gerçeklik tekolojisinin daha yaygın kullanıldığı alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Psikoloji alanına yönelik olarak fobi tedavisi, tıp alanına yönelik olarak stajyer doktor ve cerrahların eğitimi, acil durumlara yönelik doğru davranışsal becerilerin kazandırılması ve mevcut becerilerinin korunumunun sağlanması, üretim alanına yönelik olarak işçi eğitimi ve teçhizat kullanım becerisi kazandırma ve acil durum eğitimlerine yönelik olarak ise sel, yangın gibi acil durumlara yönelik tahliye eğitimleri ve uzman personele bu tür durumlara yönelik beceri kazandırma araştırmaları yürütülmektedir. Bu tür uygulamalar sanal gerçeklik yaklaşımı ile can veya maddi kayıp riski olmadan deneyimlenebilmektedir. Hazırlanan sanal gerçeklik temelli öğrenme ortamları veya simülatörler ile yüksek maliyet gerektiren ve risk içeren eğitimler daha düşük maliyetlere herhangi bir kaza veya yaralanma riski olmadan defalarda tekrarlanabilmektedir.

Keywords

sanal gerçeklik, öğrenme ortamları, çevreleme, güvenlik becerileri eğitimi