5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretim Elemanı Görüşleriyle Çevrimiçi Senkron Derslere Katılımı Etkileyen Faktörler

Mustafa Serhat Dündar

[email protected], Middle East Technical University

Bu çalışma, Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ders veren öğretim elemanlarının, vermiş oldukları çevrimiçi senkron derslere gösterilen katılımı etkileyen faktörler hakkındaki görüşlerini sunmaktadır. Bu amaçla öğretim elemanları ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiş ve uygulanan çevrimiçi senkron derslere gösterilen katılımın nasıl arttırılabileceği, düşük katılım gösterilen derslerde katılımını düşüren faktörlerin neler olabileceği ve yüksek katılım gösterilen derslerde öğrencilerin derse katılım motivasyonlarının neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup, çevrimiçi senkron ders veren öğretim üyeleri ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiş ve mülakatlardan toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada, çevrimiçi senkron derslere katılımı etkileyen faktörler öğretim elemanı görüşleriyle birlikte aydınlatılmaya çalışılmış, uzaktan eğitim ile çevrimiçi senkron ders veren öğretim üyelerine ve uzaktan eğitim merkezlerine, vermiş oldukları eğitimlere gösterilen katılımın arttırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

uzaktan eğitim, e-öğrenme, senkron dersler