5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları

Filiz Kalelioğlu

[email protected], Başkent Üniversitesi

Hacer Türkoğlu

[email protected], Başkent Üniversitesi

Herkesin içeriğe erişme konusunda fırsat eşitliğine sahip olması, kendi kendine öğrenen bireyler için düzenli ve uzmanlar tarafından geliştirilmiş güncel ve bilimsel bilginin yaygınlaşması amacı ile ilk kez Massachusetts Institute of Technology (MlT) tarafından 2001 yılında Açık Ders Malzemeleri projesini öne sürülmüştür. Ardından dünya genelinde farklı ülkelerde de, proje kabul görmüş ve çeşitli ülkelerin katılımı ile konsorsiyum oluşturulmuştur. Türkiye’de ilk kez 2005 yılında Uluslararası Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu kurulmuş olup, ardından 2007 yılında Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu kurulmuştur. Konsorsiyumlardan elde edilen tanımlara göre, Açık Ders Malzemeleri; ders formatında organize edilen, ücretsiz ve dijital ortamda serbest olarak ulaşılabilen, yüksek kaliteli eğitim kaynaklarıdır. Bu çalışmanın amacı, farklı yükseköğretim kurumlarımda görev yapmakta olan akademisyenlerin Açık Ders Materyalleri konusundaki farkındalıkları ve bunları kullanma durumlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen durum çalışmasında, öğretim elemanlarından çevrimiçi bir anket gönderilmiştir. Araştırma süreci devam ettiği için sonuçlar daha sonra sunulacaktır. Ortaya çıkan sonuçların Açık Ders Malzemelerinin kullanılma durumlarının ortaya konması ve bu eğitim kaynaklarının oluşturulması, paylaşılması ve yaygınlaşması açısından son derece önem arz etmektedir.

 

Keywords

Açık ders malzemeleri, ADM, açık erişim