5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği

Murat Meriçelli

[email protected], Gazi Üniversitesi

Mertcan Ünal

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü mezunları, başta bilişim teknolojileri öğretmenliği olmak üzere; öğretim tasarım uzmanlığı, eğitsel materyal tasarımcılığı, uzaktan eğitim uzmanlığı ve performans teknolojileri danışmanlığı gibi birçok dalda çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olan bir birey, yeni teknolojilere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmeli, öğrenme ve öğretme kuramlarına hâkim olmalı ve uluslararası alanda yapılan çalışmaları yakından takip edebilmelidir. Uygulamada çoğunlukla Millî Eğitim Bakanlığı’na öğretmen yetiştiren bir bölüm olan BÖTE gerek kuruluş amacıyla gerekse de içerdiği dersler bakımıyla, öğretmenlik mesleği dışında, disiplinler arası öğretim teknoloğu olarak çalışabilecek bireyler de yetiştirebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve ABD’deki öğretim teknoloğu iş ilanları üzerinden bir BÖTE mezunun bu alanlarda çalışabilmesi için sahip olması gereken nitelikleri ortaya koymaktır. Nitelikleri ortaya koymak adına her iki ülkenin de popüler iş ilanı siteleri tercih edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde Türkiye’den “kariyer.net”, “secretcv.com”, “yenibiris.com”, ABD’den ise; “linkedin.com”, “indeed.com”, “monster.com” web adreslerinden yararlanılmıştır. Türkiye’den yenibiris.com’da 5, kariyer.net’te 4 ve de secretcv.com’da 2 olmak üzere toplamda 11 ilana ulaşılırken, ABD’den linkedin.com’da 5000+, indeed.com’da 2500+ ve de monster.com’da 2000+ olmak üzere toplamda yaklaşık olarak 10000 ilana ulaşılmıştır.  Bu kapsamda iş ilanları üzerinde nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz gerçekleştirilecektir. “İş tanımı” ve “Aranan nitelikler” alanları betimsel analizin iki ana kategorisini oluşturacaktır.  Analiz sonucunda, niceliksel farklılığın sebebine yönelik bir çıkarımda bulunabileceği de beklenmektedir.

Keywords

BÖTE, öğretim teknoloğu, iş ilanları