5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

Filiz Varol

[email protected], Fırat Üniversitesi

Bireyleri olaylar ve durumlar karşısında daha güçlü ve hayatı daha yaşanabilir kılması ile teknoloji son yıllarda günlük yaşam ile beraber eğitim hayatının da vazgeçilmezi olmuştur. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının teknoloji alanındaki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik olarak sunulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne kayıt yaptırmış ve bahsi geçen dersi almış 63 öğretmen adayı ile nitel bir çalışma yapılmıştır. Çalışma grubuna dört adet açık uçlu soru sorulmuş ve bu ders kapsamında hangi becerileri kazandıkları, ne tür teknolojilerin kullanımını öğrendikleri, ne tür sıkıntılar yaşadıkları sorulmuştur. Ayrıca ilgili dersin verimliliğini artırmak adına neler yapılabileceği konusunda fikirleri alınmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının duyuşsal, bilişsel ve teknik becerilerinin geliştiğini; en fazla bilgisayar destekli eğitim teknolojilerini ve Scratch programının kullanımını öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaşadıkları en önemli sorunun, derse giren öğretim elemanının ders kapsamında anlatılan teknolojiler ve bunların kullanımı ile ilgili yeterli bilgi paylaşmamaları ve eğitim ortamının yetersizliği olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının dersin verimliliğinin artırılmasına yönelik önerilerinden en önemlisi ders kapsamında öğretilen programların/teknolojilerin dersin verildiği bölüme uygunluğunun iyi planlanmasıdır.

Keywords

öğretmen yetiştirme, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, teknoloji