5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretim Üyelerinin Sosyal Ağ Kullanmama Nedenleri: Bir Durum Çalışması

Ömer Faruk İslim

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Neşe Sevim Çırak

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Uzun yıllardan beri farklı isim ve tasarımlarla hayatımızın bir parçası olan sosyal ağlar, özellikle akıllı telefonlar ve hızlı mobil bağlantının da hayatımıza girmesiyle birlikte günlük yaşantımızın daha da önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu sebeple, diğer pek çok farklı teknoloji gibi sosyal ağların da eğitim alanında kullanımına yönelik önemli sayıda araştırma yapılmış ve günümüzde hala yeni çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir kısmı gerek sosyal ağların eğitsel süreçlere nasıl entegre edileceği, gerekse de sosyal ağların informal öğrenme ortamı oluşturup oluşturamayacağı konularını incelemiş olup; sosyal ağların eğitim alanında kullanımına yönelik pek çok faydayı ortaya koymuşlardır. Her ne kadar farklı araştırmalar sosyal ağların eğitimde kullanımına yönelik faydalarını ortaya koysa da alanyazın incelendiğinde sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımının hala az sayıda olduğu ve bazı eğitimcilerin sosyal ağların eğitimde kullanımını desteklemedikleri görülmektedir.  

Bu çalışmada öğretim üyelerinin sosyal ağları kullanma durumları, özellikle de eğitsel amaçlı sosyal ağlardan yararlanma durumları ve görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında daha çok eğitimcilerin sosyal ağlardan eğitsel olarak neden yararlanmadıkları üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde çalışmakta olan ve sosyal ağları günlük hayatlarında kullanmayan ya da günlük hayatlarında kullansalar bile eğitsel amaçlı kullanmayan dört öğretim üyesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve eğitsel amaçlı sosyal ağları kullanmama nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın ön bulgularına göre görüşme yapılan dört öğretim üyesinin ikisinin hiçbir sosyal ağda hesabı yokken, bir öğretim üyesinin sadece sosyal ağların yaygınlaşmaya başladığı dönemde açmış olduğu ancak aktif olarak kullanmadığı bir hesabının bulunduğu, yalnızca bir öğretim üyesinin de aktif olarak kullandığı herhangi bir sosyal ağ hesabının bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının aktif olarak sosyal ağ kullanmama nedenleri arasında sosyal ağları zaman kaybı, sosyal ağlardaki ilişkileri ise yapmacık ve gereksiz olarak görmeleri, kişisel verilerini paylaşmak istememeleri ve paylaşımlar yüzünden ilerde sorun yaşayabilecekleri düşünceleri bulunmaktadır. Tüm öğretim üyelerinin sosyal ağları eğitsel amaçlı kullanmama nedenleri arasında ise sosyal ağların temel amacının eğitsel olarak kullanım olmaması, hoca-öğrenci ilişkisine zarar verebilecek olması, sınıfta kullanım esnasında dikkat dağıtıcı olması ve mevcut öğretim yönetim sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor olması bulunmaktadır. Diğer bir taraftan, yapılan görüşmelerde tüm öğretim üyelerinin akademik sosyal ağlarda hesaplarının bulunduğu ve bu sosyal ağları kendi yayınlarını paylaşmak, ilgi alanındaki yayın, proje, çalışma ve akademisyenleri takip amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmanın katılımcı sayısı artırılarak tekrar edilmesi ile sosyal ağların eğitim amacıyla kullanımı konusunda çalışan akademisyenlere yol gösterecek ve bu alandaki alan yazısına katkıda bulunacaktır.  

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje No:  EGT.A3.17.015

Keywords

öğretim üyesi, sosyal ağlar, eğitsel kullanım, Facebook, Researchgate, academia