5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Etkinliklerinde Kullandıkları Orkestrasyon Türlerindeki Didaktik Performansları

Cenk Keşan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Yusuf Erkuş

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uyguladıkları teknoloji destekli etkinliklerde kullandıkları Orkestrasyon türlerindeki didaktik performanslarını değerlendirmektir. Öğretmen adayları Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) dersi kapsamında Geogebra programını ve Orkestrasyon türlerini öğrendikten sonra öğretmenlik uygulaması için hazırladıkları etkinlikleri kullanmıştır. Veriler çalışmaya katılan 10 öğretmen adayından toplanmıştır. Öğretmen adaylarının uygulamaları video ile kaydedildikten sonra araştırmacı tarafından transkript edilmiş ve Drijvers vd. (2010) tarafından tanımlanan didaktik performans bileşenine göre incelenmiştir. Sonuçlar araştırmacı tarafından sempozyumda açıklanacaktır.

Keywords

Teknoloji Destekli Eğitim, Orkestrasyon Türleri, Didaktik Performans