5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Eğitiminde Yeni Teknolojiler: Öğretim Üyesi Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme

Serap Samsa Yetik

[email protected], Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Denizli / TÜRKİYE

Halil İbrahim Akyüz

[email protected], Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kastamonu / TÜRKİYE

Salih Bardakcı

[email protected], Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Tokat / TÜRKİYE

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, QR kod uygulamaları, eğitsel robotik uygulamaları vb. yeni teknolojik uygulamalar eğitim ortamları için farklı alternatifler sunmaktadır. Mobil teknolojiler ile birlikte yaygın olarak kullanılabilen bu uygulamaların eğitim sisteminde geniş yer bulması durumunda, öğrenme ortamlarının sahip olacağı çeşitlilik ile daha açık, anlaşılır, kapsamlı, öğretici eğitimler tasarlanmış, böylece öğrencilere farklı ve çoklu bakış açıları geliştirme imkanı tanınmış olacaktır. Eğitim sürecinin her kademesinde kullanılabilir olan bu uygulamalar yoluyla, yükseköğretim düzeyinde verilen alan eğitimi ve mesleki eğitim için faydalı ortamlar yaratılması mümkündür. Öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri için de durum benzerlik göstermektedir. Bu noktada, araştırmanın çalışma alanını oluşturan eğitim fakülteleri bünyesinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin konuya ilişkin yaklaşımı oldukça belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretim üyelerinin teknolojik yeterliklerinden, teknolojiye ilişkin algılarına, sahip oldukları alt yapı ve erişim olanaklarına değin pek çok özellikle ilişkilendirilebilecek bu yaklaşımlar, öğretmen yetiştirme sürecimizin günümüz teknoloji entegrasyonu vizyonuna ilişkin önemli ipuçları ortaya koyabilecektir. Çalışmada bu düşünceden yola çıkarak, öğretim üyelerinin yeni teknolojik ortamların eğitsel kullanımına ilişkin farkındalıkları ve bu teknolojilerden öğretmen eğitiminde yararlanmaya ilişkin düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma deseninde yürütülen çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış “Öğretim Üyesi Görüşme Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Bu formun geliştirilme sürecinde üç alan uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Veriler çeşitli eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde görev yapmakta olan 12 öğretim üyesi ile yapılan birebir görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşme kayıtları metne çevrilmiş ve tümevarımcı içerik analizleriyle çözümlenmiştir. Çözümleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan araştırmanın sonuçlarının Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecinde yeni teknolojilerin kullanım durumlarına ilişkin derinlemesine bilgiler ortaya koyabileceği ve bağlı olarak yenilikçi öneriler getirebileceği düşünülmektedir.

Keywords

Eğitimde teknoloji entegrasyonu, öğretmen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni teknolojik uygulamalar