5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Öncesi İçin Bir Dijital Eğitsel Oyunun Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme Çalışması

Yavuz Samur

[email protected], Bahçeşehir Üniversitesi

Bu çalışmada öğretim tasarımının en genel yapısı olan ADDIE (analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme) sürecini takip ederek dijital bir eğitsel oyun üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla öğretmenler, bölüm başkanları ve koordinatörlerle birlikte gerçekleştirilen analiz sonucunda ortaya çıkan okul öncesi öğrencilerine yönelik olarak, harflerin ve seslerin öğretiminde kullanılmak üzere, 4 yaş grubu öğrencileri için tablet bilgisayarlarda oynanabilen dijital eğitsel bir oyun tasarlanılmıştır. Tasarım aşamasında hikaye tabloları, genel hatlar ve oyunun iskeleti oluşturulmuş sonrasında konu alanı uzmanları ile görüşülerek geliştirilmiştir. Oyun tasarım sürecinde gerekli görülen kağıt üstünde oyun geliştirme ve pilot olarak hedef kitle ile uygulama yapılmış ve geri bildirimler alındıktan sonra geliştirme aşaması için gerekli olan grafik ve teknik özellikler belirlenmiştir. Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak, grafikler hazırlanmış ve geliştirilmiştir. Oyun içerisinde kullanılacak sesler hedef kitleye uygun olacak şekilde çocuk sesine benzeyen bir kadın sesi ile seslendirilmiş ve kaydedilmiştir. Oyun için belirlenen oyun mekaniğine uygun olarak kullanılacak oyun motoru ile oyun geliştirilmiş ve sürekli olarak oyun test edilmiştir. Oyun son haline geldiğinde küçük bir grup öğrenci ile test edilmiş ve gerekli görülen düzeltmeler tekrar oyun üzerinde yapılmıştır. Okul öncesinde özel bir okulda öğrenim gören 4 yaş grubu öğrencilerle öntest, sontest arasında oyun 6 hafta boyunca uygulanmış ve öğrencilerin duydukları harfleri görselleriyle eşleştirme becerileri incelendiğinde öğrencilerin performanslarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu çalışma eğitim teknolojisi alanında analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme basamaklarının hepsinin gerçek bir dijital eğitsel oyun üzerinden, gerçek öğrencilerle, gerçek sınıf ortamında gerçekleştirilmesinden dolayı önem taşımaktadır. Sunumda öğretim tasarımı basamakları sırasıyla açıklanacak, her basamakta neler yapıldığı detaylandırılacak ve son olarak değerlendirme sonuçları paylaşılacaktır.

Keywords

oyun, eğitsel oyun, dijital oyun, ADDIE, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirme