5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Ömer Faruk İslim

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Bilal Özçakır

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

İlker Yakın

[email protected], Mersin Üniversitesi

Eğitim tarihi, özellikle de öğretim teknolojileri tarihi incelendiğinde görülmektedir ki gelişen teknoloji ile birlikte piyasaya sürülen farklı ürünler eğitsel problemler için devrimsel nitelikte çözümler olarak görülmüş ve eğitim süreçlerine dahil edilmiştir. Fakat, bu ürünler genel anlamda kendilerinden beklenen eğitsel hedefleri tam olarak yerine getirememişlerdir. Alanyazın incelemesi yapıldığında beklenen hedefleri yerine getirememenin pek çok nedeni olduğu görülmekte, ancak bu nedenlerin en başında gelenlerin bir tanesi de yeterli bilgi ve donanıma sahip bireylerin bulunmamasıdır.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, çeşitli donanım ve uygulamalar ile son yıllarda eğitim hayatımıza dahil edilen, etkililiği ve verimliliği halen araştırılan iki yeni teknolojidir. Bu teknolojilerin tıp eğitiminden mühendislik eğitimine, okul öncesi eğitiminden tarih eğitimine kadar çok çeşitli alanlarda kullanım imkanı bulunmakta olup, bu teknolojilerin kendilerinden beklenen hedefleri gerçekleştirebilmeleri için alan uzmanlarının bu teknolojiler, etkili ve verimli kullanım, ve teknolojilere uygun materyal tasarımı ve geliştirme konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği programı birinci sınıfında öğrenim görmekte olup, Bilgisayar-II dersine kayıtlı öğretmen adaylarının sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konuları hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konuları hakkındaki eksik ve/veya yanlış bilgilerinin ortaya çıkarılarak doğru bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir. Çalışmanın verileri beş adet açık uçlu sorudan oluşan ve öğretmen adaylarını tarafından doldurulan görüş formu ile toplanmıştır. İlk oturumda, öncelikli olarak öğretmen adaylarına sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramlarının neler olduğu sorulmuş ve bu kavramları örnekleri ile açıklamaları istenmiştir. İkinci oturumda öğretmen adaylarına sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları test ettirilmiştir.  Araştırmanın ön bulguları göstermektedir ki öğretmen adaylarının neredeyse tamamı sanal gerçeklik hakkında yanlış bilgiye sahiptir. Ayrıca, öğretmen adaylarının yarısının artırılmış gerçeklik hakkında hiçbir fikri yokken, diğer yarısı da yanlış bilgiye sahiptir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını denedikten sonra alınan görüşlere göre de öğretmen adaylarının neredeyse tamamı sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin gerek üniversite seviyesinde kendi eğitimleri için, gerekse de okul öncesi eğitimde çocukların eğitimi için farklı şekillerde kullanılabileceğini belirtmişlerdir.

“Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: EGT.E2.17.051”

Keywords

sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, okul öncesi eğitimi