5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerine Yönelik Mobil Rehberlik Takibi Uygulaması

Nermin Ünal

[email protected], Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

Hakan Tekedere

[email protected], Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerine Yönelik Mobil Rehberlik Takibi Uygulaması

Nermin ÜNAL

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE, e-posta: [email protected]

Hakan TEKEDERE

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara / TÜRKİYE, e-posta: [email protected]

 

Bildiri Özeti:

Çağdaş eğitimin amacı; bireyler arasındaki farklılıkları göz önüne alarak, öğretimi bireylerin gereksinimlerine uyarlamaktır. Günümüzde psikolojik danışma ve rehberliğin, özellikle bireysel ihtiyaçların ortaya çıkarılmasında ve problemlere çözüm bulmada eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturduğu yaygınlıkla kabul edilmektedir. Ancak kalabalık okullarda öğretmenlerin öğrencilerini teker teker tanıması ve öğretimi giderek daha da artan bireysel ihtiyaçlara göre uyarlaması oldukça çaba ve zaman harcanması gereken bir süreçtir. Bu aşamada okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi öğrencilerle etkileşim içerisinde bulunan tüm tarafların etkili bir işbirliği ile gerçekleşebilir. Bu amaçla bu çalışmada okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde kullanılabilecek bir mobil yazılım geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede okullarda rehberlik servisinin veriminin arttırılması ve her öğrenciye ulaşılabilmesi hedeflenmektedir. Yazılımın analiz sürecinde rehber öğretmenlerin iş süreçleri ve görev tanımları incelenmiş ayrıca görüşleri alınmıştır. Tasarım aşaması genel hatlarıyla tarafların iletişim sağlaması, rehber öğretmenlerin çeşitli envanterleri ve görüşme formlarını uygulaması ve bu uygulamaların değerlendirilerek öğrenci kişisel dosyalarına aktarılması işlemlerinden oluşmaktadır. Geliştirilecek mobil yazılımda okul rehber öğretmenleri yönetici statüsünde olup, branş öğretmenleri, öğrenciler ve aileler kendilerine verilen bir şifre ile herhangi bir mobil cihazdan uygulamaya giriş yapabilecektir. Yazılımın yönetimsel işlemleri için bir web arayüzü tasarlanacaktır. Mobil uygulama java programlama dilinde geliştirilecek, web arayüzü geliştirilirken asp.NET ve C# programlama dilleri kullanılacaktır. Hazırlanan mobil yazılım sayesinde okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri daha verimli çalışma olanaklarına kavuşacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: okul, rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri, mobil yazılım

Keywords

okul, rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri, mobil yazılım