5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okuryazarlık Kavramları Işığında Bilgisayar Okuryazarlık Kavramının Geçmişi ve Güncel Konumu

Neslihan Yondemir Çalışkan

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Esra Efendioğlu

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Cennet Terzi

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Polat Şendurur

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar okuryazarlık kavramının tanımı, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve çağın gereklilikleri ile tutarlı bir şekilde yoğun bir süreçten geçerek günümüze kadar gelmiştir. Bilgisayar okuryazarlık kavramı ile ilgili alan yazın incelendiğinde bilgisayar okuryazarlığı, bilişim okuryazarlığı, bilişim teknolojileri okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi birden fazla okuryazarlık kavramı karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin ve insan hayatındaki yerinin sürekli değişmesi, bilgisayar okuryazarlık kavramının farklı alanlarla ilişkilendirilmesine neden olan önemli faktörlerden biridir. Alan yazında bilgisayar okuryazarlığı ile birlikte farklı okuryazarlık kavramının ortaya çıkması bazı kavramsal karışıklıkları da beraberinde getirmiştir.  Bu çalışmanın amacı bilgisayar okuryazarlık kavramını, kavram ile ilgili olan diğer okuryazarlık kavramları ışığında incelemek ve ortak bir dil oluşturmaya çalışmaktır. Bu çalışmanın araştırmacılar için okuryazarlık kavramları ve geçmişten günümüze bilgisayar okuryazarlık kavramının değişimi ile ilgili bir referans olması beklenmektedir.

Keywords

okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığının gelişim süreci