5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Online Sınavlarda Kopya Çekmeyi Engelleme ve Tespit Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi: Bir Alanyazın Taraması

Arif Cem Topuz

[email protected], Ardahan Üniversitesi

Selçuk Karaman

[email protected], Erzurum Atatürk Üniversitesi

Online öğrenme ortamlarının yaygınlaşması ve online ortamdaki sınavların; öğrenci, öğretmen ve eğitim sistemi açısında sağladığı kolaylıklar nedeniyle, online sınavların yaygınlaştığı ve bu sınav sistemi üzerine yapılan çalışmaların giderek arttığı görülmektedir. Online sınav sistemiyle ilgili getirilen en büyük eleştirinin “sınavların güvenliği” olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, sınav sistemlerinde güvenliğin artırılabilmesi için kopya çekme yöntemlerinin incelenmesi ve buna yönelik çözümlerin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, son 5 yılda yapılmış araştırmalar incelenerek; online sınavlarda öğrencilerin kopya çekme yöntemlerinin, sınav sistemlerinde uygulanan kopya çekmeyi engelleme ve tespit etme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Web of Science ve Science Direct isimli veri tabanlarından son 5 yılda yapılmış çalışmalar sistematik bir şekilde taranmış ve konuyla ilişkili araştırmalar içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre kopya çekmeyi engellemek için; “online sınavın uygulanma sürecinde”, “sınav ortamında” ve “sistemin geliştirilmesinde” izlenebilecek stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejiler genel olarak öğrencilerin bilgisayar üzerindeki kontrollerinin kısıtlanmasına yönelik olup, sınava katılacak öğrencilere kimlik doğrulama yapılması ve sınavın tam ekran modunda çalışması önerilen stratejilerden bazılarıdır. Kopya çekmeyi tespit etme yöntemlerinin ise; “görüntü analizi”, “ses analizi” ve “log analizi” boyutlarda dağıldığı görülmüştür. Kullanıcının loglanan her klavye ve fare hareketi, web kamerası üzerinden alınan görüntü ve ses kaydı gibi verilerin analizi sayesinde kopyanın tespit edilebildiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında uygulayıcılar için kopya çekmeyi engelleme yöntemlerine ilişkin bir rehber hazırlanmıştır.

Keywords

Online sınav güvenliği, online sınavda kopya çekme yöntemleri, online sınavda kopya tespit yöntemleri