5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaöğretimde Okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerine Öğretmen Yetiştirme

Nurhayat Varol

[email protected], Fırat University

Ortaokullarda, liselerde,  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında (MTOK) bilişim alanındaki dersleri verecek öğretmenlerin atanmalarında farklı yöntemler uygulanmaktadır. Ortaokullarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ile liselerde Bilişim adı ile okutulan derslerin öğretmen atanmaları farklı yollardan temin edilmektedir. Bu yollardan birisi Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümleri öğretmenleridir. Diğer bir yol ise farklı fakültelerin bilişim ile ilgili bölümlerinden mezun olan ve sonradan eğitim formasyonunu tamamlayan öğretmenlerdir.

Diğer taraftan Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarının bilişim alanındaki bölümlerine Teknik Eğitim Fakültelerinin bilişim alanlarından mezun olan öğretmenleri atanıyordu. Ancak, Teknik Eğitim Fakülteleri 2009 yılında kapatılınca bilişim alanında eğitim sona erdi. O nedenle Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarındaki bilişim bölümlerine öğretmen atamalarında mühendislik fakültelerine dönüş olmuştur. Teknoloji ve mühendislik fakültelerinin bilişim alanındaki mezunlarından pedagojik formasyonu sonradan tamamlayanlar, diğer koşulları da sağlamaları halinde öğretmen atanabilmektedir.

Bu bildiride ortaokullardaki, liselerdeki ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki bilişim derslerine öğretmen atamalarında ne tür çözümlerin üretilmesi gerektiği konusunda analize dayalı öneriler sunulacaktır. 

 

Teacher Training for Information Technologies and Software Courses taught in Secondary Education

Different methods are used in the appointment of teachers who will teach courses in the field of information technology at secondary schools, at high schools and at vocational and technical secondary education institutions (MTOK). Teacher appointments for the course of Information Technologies and Software taught in the middle schools and high schools are provided in different sources. One of these sources is the teachers of computer and instructional technology education departments of education faculties. Another source is teachers who have graduated from the departments related to computing in different faculties and have completed the training on pedagogical formation afterwards.

On the other hand, teachers of the Technical Education Faculties who were graduated from the computer fields were assigned to the relevant Departments of Vocational and Technical Secondary Education Institutions. However, when the Technical Education Faculties were closed in 2009, the formal training in the field of computer science education was terminated. For this reason, teachers who graduated from computer science, Computer Engineering or computer technologies departments have been appointed to the vocational and technical secondary education institutions as technical teachers when they have completed pedagogical formation after graduation and have met other requirements for appointment.

In this paper, analytical suggestions will be made on the issue of teacher appointment to teach technology related courses at the secondary schools and high schools and vocational and technical secondary education institutions.

  

Keywords

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Pedagojik Formasyon, Teknik Eğitim Fakültesi (Information Technology and Software, Pedagogical Formations, Technical Education faculty).