5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (Teog) Sınavı Hakkındaki Görüşleri

Ferhat Bahçeci

[email protected], Fırat Üniversitesi

Cihad Kayalı

[email protected], Fırat Üniversitesi

Bu çalışma, ortaokul kademesinde görev yapan öğretmenlerin, temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavı hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Ülkemizde son yıllarda oldukça artan üniversiteler sayesinde her sene binlerce kişi yükseköğrenimden mezun olmakta lakin bunların birçoğu istedikleri mesleğe kolayca girememektedir. Akranlarına fark yaratabilmek için iyi bir üniversite mezunu olmak gerekmektedir. İyi bir üniversite eğitimi alabilmek için de iyi bir lise eğitimi gerekmektedir. Günümüzde daha da karmaşık bir hal alan eğitim ve öğretim faaliyetleri, yapılan çalışmalarla anlaşılmaya ve daha etkili hale getirilmeye çalışılmaktadır. Asıl üzerinde durulan konu da öğrenci başarısının en üst düzeye getirilmesidir. Yapılan bu araştırma da öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik bir çalışmadır. Araştırmaya Elazığ ilindeki 72 öğretmen katılmıştır.  Bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin, liselere giriş sınavlarının sayısının artması ile ilgili öğretmen görüşleri araştırılmıştır. Birinci elden veri toplanması amaçlanan araştırmalarda en sık kullanılan teknik “sormaca (anket)” tekniğidir. Bu araştırmada da veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketteki sorular, bu konuda daha önce hazırlanmış olan anketlerden, uzman, öğrenci ve öğretmen görüşlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket toplam 32 sorudan (1. Bölüm 7 soru, ikinci bölüm 25 soru) oluşmaktadır.  Yapılan anket çalışması sonucunda öğretmenler, öğrencilerin sınav sayısının artmasıyla kaygı ve heyecan düzeyinde artış olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda öğrenciler sınav esnasında verilen molalar ile dinlenmekte ve ihtiyaçlarını daha rahat gidererek sınav esnasında sıkıntı yaşamadıklarını belirtmiştir. Öğrenciler öğretmenler tarafından liselere giriş sınavının amacının bilindiğini lakin bunun tam bilincinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Liselere giriş sınavlarının artırılmasının ve sınavlarda ara vermenin öğrencilerde olan motivasyonu ve dikkati artırdığı, lakin sınav sayısının artması ile kaygı, heyecan ve stresin engellenemez olduğu dolayısı ile öğretmenlerin bunu göz önünde bulundurmaları sonucuna varılmıştır. Ayrıca varılan olumsuz sonuçlardan birinin de evrak işlerinin artmış olmasıdır.

Keywords

Liselere Giriş, TEOG, Öğretmen, Öğrenci, Sınav, Görüş