5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencileri, Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri

Pınar Mıhcı Türker

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Ferhat Kadir Pala

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Bu çalışma ile ilkokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamına eklenmesi beklenen kodlama konusuna yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan anketler kullanılacaktır. Anketler aracılığı ile öğrencilerin kodlamanın yararlarına yönelik görüşleri ve kodlama dersi sonunda kazanabileceği beceriler; öğretmenlerin kodlamanın yararlarına yönelik görüşleri, kendilerini yeterli görme durumları ve içeriğin kazandırılmasında kullanabilecekleri materyaller; velilerin ise kodlamanın ne anlama geldiği ve yararlarına yönelik görüşleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışma Aksaray merkezde bulunan ortaokullarda eğitim gören 5 - 6. sınıf öğrencileri, burada çalışan öğretmenler ve öğrenci velileri ile gerçekleştirilecektir. Uygulama sonrasında elde edilen veriler içerik analizi ile incelenecek sonuçlar raporlanacaktır.

Keywords

bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, kodlama öğretimi