5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Taleplerinin Veli ve Öğrenci Bağlamında İncelenmesi

A. Mevhibe Coşar

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sakine Öngöz

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yasemin Karal

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dilara Arzugül Aksoy

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gülşen Özçamkan Ayaz

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yeni öğretim yaklaşımları ile beraber kodlama eğitimi son yıllarda popüler olmaya başlamıştır. Bu konuda ülkemiz çapında yürütülen birçok proje mevcuttur. Kodlayap, Trabzon Valiliği koordinatörlüğünde Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği ile bu kapsamda yürütülmeye başlanan bir projedir. Ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılandırılan projenin ilk ve en önemli adımı hiç kuşkusuz bu alanda ilgili ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda çeşitli veri kaynaklarından toplanan verilerin birleştirilmesi ile en nitelikli sonuca erişmek hedeflenmiştir. Anket, öğretmen öneri formları, veli ve öğrenci başvuru formları kullanılan ver toplama araçlarından bazılarıdır. Bu çalışma, Kodlayap projesi örnekleminin belirlenmesi sürecinde veli ve öğrenci formlarından elde edilen verilerin analizlerini içermektedir. Veli ve öğrencilerin bilgisayar bilimi ve kodlama eğitimine yönelik taleplerinin gerekçelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel desende gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Kodlayap Projesi kapsamında Trabzon’da kurulan Bilgisayar Bilimleri Merkezi’ne başvuru yapan öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Veriler, çevrimiçi yolla projeye başvuruda bulunan velilerin, açık uçlu bir soruya verdikleri cevaplar ile elde edilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaokula devam edecek olan 198 öğrencinin başvuru formlarının geçerli olduğu süreçte 195 veli konuyla ilgili görüş bildirmiştir. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuş, tema ve kodlar çıkarılmıştır. Elde edilen veriler, veli ve öğrencilerin başvuru gerekçelerinin ilgi ve merak üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Veliler, öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanına ilgili ve meraklı olduğunu ve bu projede bulunması gerektiğini düşünmektedirler. Öğrencilerin de kendileri ile ilgili görüşleri velilerle paralellik göstermektedir. Bilişim teknolojileri alanının gelecek vadetmesi ve bu alanda geliştirilme isteği veliler arasında ikinci sırada talep sebebi olarak sıralanırken öğrenciler, kendini geliştirme ve yeni şeyler öğrenme isteğini önemli bir gerekçe olarak belirtmişlerdir. Bunun yanında sosyalleşme de veli ve öğrenciler için önemli bir gerekçe olarak başvuru formlarında sıkça ifade edilmiştir.

Keywords

ortaokul öğrencileri, kodlama eğitimi, veli görüşleri